Sign In

Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bồi thường Nhà nước và nghiệp vụ THADS, theo dõi THAHC

18/01/2020

Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bồi thường Nhà nước và nghiệp vụ THADS, theo dõi THAHC
         Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự trong việc tiếp tục tập trung quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm túc những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã được lĩnh hội tại Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và bồi thường nhà nước năm 2019 diễn ra từ ngày 09/12/2019 đến ngày 21/12/2019 tại tỉnh Bình Định. Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn trong 2 ngày 15 và 16/01/2020.
          Chủ trì Hội nghị tập huấn có đồng chí Trần Phước Thu, Cục trưởng; đồng chí Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lâm Hồng Anh, Phó Cục trưởng; các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS quận, huyện và toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án. Báo cáo viên Hội nghị là Lãnh đạo Cục và các đồng chí đã tham gia tập huấn tại Bình Định, nghiên cứu chọn lọc để truyền tải những quy định mới của pháp luật và nội dung cần thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, bồi thường; lập hồ sơ bảo đảm tài chính, thực hiện theo dõi thi hành án hành chính, bảo đảm đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.


       Theo chương trình tập huấn, các đồng chí báo cáo viên đã cung cấp thông tin về các quy định mới đang được dự kiến sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tưởng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “ tín dụng đen”; những tình huống thực tiễn và một số vấn đề cần lưu ý thường xảy ra sai sót trong quá trình áp dụng pháp luật về thi hành án dân sự, các vấn đề liên quan trong công tác thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực thi hành án dân sự; kê biên, bán đấu giá tài sản;  kỹ năng theo dõi thi hành án hành chính, giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự;  thực trạng quản lý kho vật chứng, những tồn tại, hạn chế, giải pháp và  thông tư số 06/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về chế độ báo cáo, thống kê thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính.


          Tại Hội nghị Phó Cục trưởng Lê văn Sáu đã chủ trì thảo luận nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị quận, huyện và các Chấp hành viên, công chức trong quá trình tác nghiệp. Nhằm thống nhất nhận thức và  áp dụng pháp luật trong toàn ngành THADS thành phố để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong năm 2020 và những năm tiếp theo.                    
           
                                                                                                                         Mai Phương
                                                                                                                  Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: