Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021

24/12/2020

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021
        Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-BTP ngày 10/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; Công văn 3885/TCTHADS-VP ngày 13/11/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng. Ngày 23/12/2020 Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Cục trưởng chủ trì Hội nghị và tham gia hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Cục THADS; Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng Cục THADS; Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên Chi cục THADS quận, huyện.
      Hội nghị đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2020, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án và cũng là 1 năm nhiều biến động của kinh tế xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi hành án dân sự. Trong bối cảnh cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội, tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức thi hành án, đặc biệt là làn sóng lần thứ 2 với diễn biến mới phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành. Đặc thù công tác thi hành án dân sự Chấp hành viên, công chức phải tiến hành xác minh, động viên, thuyết phục, làm việc nhiều lần với các bên đương sự mới có thể tác động thực hiện nghĩa vụ dân sự. Trường hợp, đương sự không hợp tác, chống đối phải huy động lực lượng tiến hành kê biên, cưỡng chế, đồng thời đối với các hồ sơ thi hành vướng mắc phải  họp liên ngành, chỉ đạo nghiệp vụ thì mới giải quyết triệt để được vụ việc...Nhưng trong tình hình dịch bệnh Chấp hành viên không thể tổ chức tác nghiệp dẫn đến việc thi hành án không hiệu quả. Do vậy, Lãnh đạo đơn vị đã rất cố gắng đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình diễn biến của dịch, bệnh và thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo giám sát nhưng kết quả thi hành án không đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ giải quyết án đạt 68% về việc và đạt tỷ lệ 21% về giá trị trên số có điều kiện thi hành ( Thi hành xong 6.017 việc, tương ứng với số tiền 394.272.441.000đ). Theo chỉ tiêu được giao năm 2020 còn thiếu 12% về việc và 17% về tiền.
        Hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như số việc có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều, thi hành án tín dụng Ngân hàng, án kinh tế tham nhũng đạt tỷ lệ chưa cao... và tích cực góp ý dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng năm 2021. Từ đó đề ra các giải pháp, quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
          Tại Hội nghị đồng chí Cục trưởng nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh công nghệ thông tin, tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.
      Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua năm 2020; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án dân sự; công bố Quyết định thi đua khen thưởng của Cục trưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2020 và tổ chức ký giao ước thi đua các đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng năm 2021./.
                                                                                                                                              
                                                                                                                           Mai Phương                                                                                                                                                        Văn Phòng Cục THADS TP Đà Nẵng
                                                                                                           

 

Các tin đã đưa ngày: