Sign In

Cục THADS TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2024

31/01/2024

Cục THADS TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2024
Chiều ngày 26/01/2024, Cục thi hành án dân sự (THADS) thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi  THAHC Quý I năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2024 do Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng - Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS trên địa bàn thành phố.
             Tại hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Cục trưởng, thông qua báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ Quý I năm 2024 và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Những tháng đầu năm công tác 2024, cán bộ, công chức toàn ngành đã chủ động bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2024, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong đó, Lãnh đạo Cục THADS thành phố kịp thời chỉ đạo các cơ quan THADS tập trung triển khai ngay việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, từ những ngày đầu của năm công tác; ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS trực thuộc và Kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện.
            Kết quả công tác Quý I năm 2024 cụ thể như sau:
            - Về việc: Tổng số phải giải quyết là 9.678, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 6.528 việc; Số thụ lý mới là 3.150 việc, tăng 826 việc (tăng 35,54%) so với cùng kỳ năm 2023; tổng số phải thi hành là 9.596 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 5.848 việc, chiếm 60,94% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 3.634 việc, chiếm 37,87% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.351 việc, tăng 179 việc (tăng 15,27%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 23,10% (tăng 0,43%) so với cùng kỳ năm 2023. Còn thiếu 60,15% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 83,25%.
           - Về tiền:  Tổng số giải quyết là 17.078 tỷ 660 triệu 43 nghìn đồng , trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 14.897 tỷ 965 triệu 603 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 2.180 tỷ 694 triệu 440 nghìn đồng, tăng 1.364 tỷ 270 triệu 926 nghìn đồng (tăng 167,10%) so với cùng kỳ năm 2023; tổng số phải thi hành là 16.671 tỷ 434 triệu 265 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 10.831 tỷ 257 triệu 860 nghìn đồng, chiếm 64,97% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 5.389 tỷ 260 triệu 634 nghìn đồng, chiếm 32,33% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 198 tỷ 871 triệu 655 nghìn đồng, giảm 258 tỷ 536 triệu 808 nghìn đồng (giảm 56,52%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 1,84% (giảm 2,93%) so với cùng kỳ năm 2023. Còn thiếu 44,61% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 46,45%.
            Hội nghị đã ghi nhận và biểu dương kết quả của Chi cục THADS quận Cẩm Lệ đạt tỷ lệ về việc cao hơn kết quả bình quân toàn quốc 3 tháng đầu năm 2024 và chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền một số Chi cục  đảm bảo theo tiến độ (về việc: Chi cục THADS quận Cẩm Lệ: 36,87%, Chi cục THADS quận Thanh Khê: 28,61%, Chi cục THADS quận Ngũ Hành Sơn: 28,10%; về tiền: Chi cục THADS huyện Hòa Vang: 9,81%, Chi cục THADS quận Cẩm Lệ: 8,95%). Các mặt công tác khác tiếp tục được duy trì, triển khai toàn diện. Kỷ cương, kỷ luật hành chính tiếp tục được tăng cường. Nội bộ các cơ quan tiếp tục giữ vững ổn định, đoàn kết, thống nhất. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả công tác Quý I còn thấp, các đơn vị chưa có sự chuyển biến mang tính đột phá, qua công tác kiểm tra vẫn còn vi phạm, phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành ở một số đơn vị chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ được giao, hiệu quả chưa cao. Đại diện các đơn vị đã tham gia phát biểu ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; dự báo tình hình thụ lý số lượng việc, tiền phải thi hành án và giải pháp để tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng – Cục trưởng chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, tạo nền tảng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024, cụ thể:
            - Thủ trưởng các đơn vị nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục quán triệt, nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trách nhiệm nêu gương và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức.
           - Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, sâu sát, quyết liệt; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Tập trung chỉ đạo thi hành án có điều kiện trên 01 năm, phức tạp, kéo dài, các vụ việc có giá trị thi hành lớn, án tín dụng ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế; xử lý tiền Trại giam chuyển về và xử lý vật chứng còn tồn đọng; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra tại đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục về THADS, kịp thời khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
         - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm duy trì ổn định, đồng thuận cao và tinh thần đoàn kết thống nhất trong đơn vị.
           - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chỉ thị của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động, tổ chức đón Tết Nguyên đán theo đúng phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”. Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết.
          Tại Hội nghị các đơn vị đã ký Giao ước thi đua năm 2024 thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 
                                                                                                                                              Mai Phương
                                                                                                                                Văn phòng Cục THADS TP

Các tin đã đưa ngày: