Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

12/09/2022

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Sáng ngày 09/9/2022, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng  long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Xuân Bình, công tác tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, đã có thời gian công tác, học tập, phấn đấu, rèn luyện và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quần chúng Nguyễn Xuân Bình đã có hướng phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, là đoàn viên ưu tú được công đoàn Cục Thi hành án dân sự giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
         Lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm và đúng quy định Điều lệ đảng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Phước Thu, Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng và đảng viên chi bộ cùng các đoàn viên ưu tú của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.Thay mặt chi bộ, đồng chí Lê Văn Sáu, Phó Bí thư Chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố đối với đoàn viên ưu tú Nguyễn Xuân Bình. Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đảng viên Nguyễn Xuân Bình đọc lời tuyên thệ và hứa luôn cố gắng xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

        Với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng, Chi bộ luôn bồi dưỡng và giúp đỡ để những quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Phước Thu, Bí thư chi bộ đã trao quyết định kết nạp đảng và phân công nhiệm vụ cho đảng viên Nguyễn Xuân Bình; đồng thời phân công đồng chí Mai Thanh Phương, Chi ủy viên tiếp tục giúp đỡ đồng chí Bình trong thời gian thử thách để trở thành đảng viên chính thức.
                                                                                                                          Mai Phương
                                                                                                           Chi bộ Cục THADS TP Đà Nẵng
 

Các tin đã đưa ngày: