Sign In

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN GIỮA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH VÀ BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN

05/12/2018

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN GIỮA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH VÀ BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN
    “ Sáng ngày 04/12/2018, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính giữa Bưu điện tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh”.
       Tham gia buổi ký kết có các đồng chí: Lường Văn Sương- Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh và Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; đồng chí Hà Văn Vỹ - Giám đốc Bưu điện tỉnh và Trưởng các Phòng thuộc Bưu điện tỉnh. Việc ký kết nhằm triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác số 3626/TTHT-TCTHADS-BĐVN  ngày 28/9/2018 giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu điện.

         
 
     
        Thoản thuận ký kết bao gồm 07 Điều, quy định phối hợp triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích ( yêu cầu thi hành án dân sự và yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự) bảo đảm thiết thực, hiệu quả, Bưu điện tỉnh sẽ cung cấp các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính của tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích, nâng cấp, mở rộng mạng lưới điểm bưu điện văn hóa xã, cung cấp các dịch vụ rộng khắp địa bàn tỉnh; triển khai cung ứng các dịch bưu chính khác (thanh toán tiền theo khoản 2 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 17 Thông tư  số 01/2016/TT-BTP, chuyển phát các công văn, giấy tờ, tài sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân); phối hợp cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới hệ thống khác hàng và các đối tác khác của mỗi bên. Hai bên cũng cam kết phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên thực hiện theo đúng các nội dung thỏa thuận để đạt các mục tiêu đề ra.
         
 
     
      Phát biểu tại buổi Lễ, các đồng chí Lường Văn Sương - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh và đồng chí Hà Văn Vỹ - Giám đốc Bưu điện tỉnh cùng nhấn mạnh: Thỏa thuận hợp tác ký kết giữa 2 ngành có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện chủ trương của Hệ thống thi hành án dân sự về cải cách và đổi mới, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Việc ký kết sẽ giúp người dân tiết kiệm chi phí và thời gian; nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong thời gian tới Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên sẽ chỉ đạo các Chi cục thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân nắm bắt thông tin và tham gia vào việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ bưu chính khác của Bưu điện tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, hướng tới mục tiêu lợi ích hợp tác, phát triển.
                                                                
       Người viết
                                                                  Đỗ Thành Trung
                 

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung
Theo Cục thads tỉnh

Các tin đã đưa ngày: