Sign In

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP NGUYỄN KHÁNH NGỌC THĂM CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN

12/09/2017

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP NGUYỄN KHÁNH NGỌC THĂM CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN
    “ Kết hợp chuyến công tác của Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp (Bộ Tư Pháp) tại tỉnh Điện Biên, sáng ngày 12/9/2017, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Đoàn công tác đã đến thăm Cục THADS tỉnh Điện Biên. Tiếp đoàn có đồng chí Lường Văn Sương-Cục trưởng, các đồng chí Phó cục trưởng, Trưởng, Phó phòng chuyên môn, công chức thuộc Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.”
 
        Thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Lường Văn Sương - Cục trưởng CTHADS tỉnh đã báo cáo khái quát với  đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác tình hình và kết quả công tác thi hành án dân sự tại tỉnh Điện Biên trong 11 tháng năm 2017.

 
    

      Kết quả 11 tháng/2017 chỉ tiêu thi hành xong về việc/ số có điều kiện thi hành đạt 91,96%, chỉ tiêu thi hành xong về tiền/ số có điều kiện thi hành đạt 66,04%. Tuy nhiên, đối với chỉ tiêu giảm tiền có điều kiện chuyển kỳ sau chưa đạt được chỉ tiêu giao. Nguyên nhân là do quy định về quy định về tiêu chí xếp loại án có điều kiện, chưa có điều kiện chưa phù hợp với thực tiễn, ví dụ như các việc đã kê biên đang trong quá trình xử lý hoặc chờ giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân hoặc những việc hoãn, tạm đình chỉ theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị... vẫn thuộc loại án có điều kiện thi hành. Bên cạnh đó, một số việc có giá trị thi hành lớn phát sinh trong năm, cần có thời gian để thực hiện đúng trình tự, thủ tục về thi hành án dân sự, mặc dù cơ quan THADS đã tập trung, quyết liệt trong tổ chức thi hành án. Do đó, đề nghị lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét sửa đổi các quy định hiện hành về xác định tiêu chí án có điều kiện, chưa có điều kiện phù hợp với thực tế, tạo điều kiện để động viên, khích lệ công chức thi hành án trong việc thực hiện các chỉ tiêu được giao. Đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Cục THADS tỉnh, cho phép áp dụng cơ chế bổ nhiệm lãnh đạo Cục trong trường hợp nhân sự chưa phải là Chấp hành viên, để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Cục THADS tỉnh Điện Biên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.     

 
  

         Lắng nghe các ý kiến phát biểu, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Cục THADS tỉnh Điện Biên đã đạt được trong 11 tháng năm 2017; đồng thời yêu cầu tập thể công chức, người lao động trong hệ thống THADS tỉnh Điện Biên tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ được giao; lãnh đạo Cục phải thường xuyên chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, nhất là công chức trong diện quy hoạch. Các đề nghị của Cục THADS tỉnh đồng chí Thứ trưởng ghi nhận và báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp xem xét giải quyết./.
                                                                               
                                                                                     Người viết:
                                                                       CTV: Đỗ Thành Trung
                                                                     ( Cục THADS tỉnh Điện Biên)
 
 


Theo văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: