Sign In

Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự vượt khó hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

20/10/2021

Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự vượt khó hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-CTHADS ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp và hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021 của Ngành với chủ đề: “Toàn Hệ thống THADS đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2021)”.
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch hưởng ứng và phát động phong trào thi đua năm 2021, triển khai đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị nắm để cùng hưởng ứng, đăng ký thực hiện. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trên giao và cũng nhằm thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
Tuy biên chế của đơn vị có hạn, chỉ có 02 Chấp hành viên (đều là lãnh đạo) và 02 thư ký, 01 Thẩm tra viên và 01 Kế toán. Mặt khác, 03 tháng cuối năm nghiệp vụ 2021, do tình hình dịch bệnh (covid-19) diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, cả tỉnh phải thực hiện nhiều đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cùng với việc tích cực hưởng ứng, ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong mỗi cá nhân và tập thể đơn vị. Do vậy, kết quả công tác thi đua trong năm có nhiều chuyển biến tích cực, đã phát huy có hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động của ngành, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hăng hái thi đua, phấn đấu nâng cao hiệu suất công việc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Vì vậy, đến nay đơn vị đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu ngành giao cụ thể như sau:
1. Kết quả thi hành án về việc:
Tổng số việc thụ lý  875 việc (cũ chuyển sang 274 việc, mới thụ lý 601 việc, ủy thác 03 việc). Trong đó:
Có điều kiện thi hành 670 việc. Gồm: thi hành xong 554 việc; đình chỉ 16 việc; đang thi hành 116 việc; hoãn thi hành án 04 việc; chưa có điều kiện thi hành 198 việc; số việc chuyển kỳ sau 318 việc. Đạt 82,69% so với số việc có điều kiện thi hành, vượt 0,19% so với chỉ tiêu trên giao.
2. Kết quả thi hành án về tiền và giá trị tài sản:
Tổng số tiền thụ lý 71.700.026.000đ (cũ chuyển sang 42.366.689.000đ, mới thụ lý 29.333.337.000đ, ủy thác 701.000.000đ). Trong đó: Có điều kiện thi hành 37.464.330.000đ. Gồm: thi hành xong 11.123.489.000đ; đình chỉ 5.792.464.000đ; đang thi hành 20.548.377.000đ, hoãn 1.647.082.000đ; chưa có điều kiện thi hành 32.587.913.000đ; số tiền chuyển kỳ sau 54.783.372.000đ. Đạt 45,15% so với số tiền có điều kiện thi hành, vượt 3,05% so với chỉ tiêu trên giao.
3. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Tiếp công dân 04 lượt đến khiếu nại, yêu cầu, kiến nghị phản ánh, không có công dân đến tố cáo.
 - Tổng số tiếp nhận đơn: 03 đơn, trong đó: có 03 đơn khiếu nại (03 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục, đã giải quyết xong 03/03 đơn) đạt tỷ lệ 100% và 06 đơn yêu cầu phản ánh, kiến nghị (đã giải quyết xong 06/06 đơn).  
Để đạt được những kết quả nêu trên ngoài sự cố gắng vượt khó của tập thể công chức và người lao động trong đơn vị, thì nhờ có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, xem xét, xác nhận kế hoạch công tác năm của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự và sự chỉ đạo kịp thời về nghiệp vụ của lãnh đạo ngành dọc cấp trên đã giúp cho đơn vị định hướng được nhiệm vụ trọng tâm phải làm, cùng với sự phối hợp tích cực của các ngành, nhất là các cơ quan khối Nội chính, Ủy ban nhân dân các xã, phường và lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, từ đó kết quả mới đạt được như mong muốn./.

Các tin đã đưa ngày: