Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết lần thứ II, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

25/05/2023

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết lần thứ II,  giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Cao Lãnh về tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chiều ngày 24 tháng 5 năm 2023, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Cao Lãnh tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Lên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Công an thành phố Cao Lãnh và đồng chí Nguyễn Hữu Trí - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Hội nghị do ông Phạm Văn Dũng – Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Cao Lãnh chủ trì, cùng với sự tham dự của 14/14 đảng viên chi bộ.
Chi ủy chi bộ đã thông qua các dự thảo báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục THADS thành phố Cao Lãnh lần thứ II, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ. Qua 02 năm rưỡi thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội kết quả đạt đã thực hiện được 05/06 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Đồng thời, với những thuận lợi và khó khăn thách thức đang xen trong thời gian qua; sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp uỷ câp trên; với sự nổ lực phấn đấu của các đảng viên Chi bộ nên hàng năm, kết quả đều đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cục THADS giao (năm 2021 về việc vượt: 0,31%, về tiền vượt: 13,4%; năm 2022 về việc vượt: 2,35%, về tiền vượt: 18,6%), cũng như hoàn thành các mặt công tác khác theo sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế cần đánh giá và có giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn. Tại Hội nghị tất cả đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn góp ý nhằm kịp thời khắc phục hạn chế và đề ra các giải pháp sát với tình hình thực tế của đơn vị nhằm trong thời gian còn lại thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Chi bộ và Nghị quyết của Đảng bộ thành phố Cao Lãnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thành Lên đã biểu dương thành tích Chi bộ đã đạt được và nêu những hạn chế, tồn tại mà Chi bộ cần khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại, nhằm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết của Đảng bộ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh. Nhất là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, phát huy năng lực, trình độ nghiệp vụ hàng năm đều hoàn thành tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao.

Đại diện Chi bộ, ông Phạm Văn Dũng - Bí thư Chi bộ xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Lên cùng tập thể đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Chi bộ đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Hội nghị đã được tổ chức thành công tốt đẹp./.
Đặng Thị Thúy Kiều

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: