Sign In

Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020

29/04/2020

Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Sáng ngày 29/4/2020, Cục THADS tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng – Phụ trách Cục THADS; ông Bùi Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục THADS; lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị, thành.
Qua báo cáo kết quả THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2020, lượng án thi hành thụ lý mới tăng, có nhiều vụ việc phức tạp, cùng với sự tác động của dịch bệnh và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, kết quả thi hành án, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tổng cục, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, các cấp có liên quan, cùng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan THADS trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, từ đó đã đạt được một số kết quả khả quan, nổi bật là toàn tỉnh thi hành xong về việc, về tiền đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhất là tỷ lệ thi hành xong về việc đạt khá cao (đạt 62,83%), có 02 đơn vị tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt vượt chỉ tiêu được giao năm 2020 (TP. Cao Lãnh và TP. Sa Đéc cùng đạt 43,85%)...
Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một số mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như: kết quả thi hành xong về tiền của toàn tỉnh còn thấp; năng lực chuyên môn, công tác tham mưu cho lãnh đạo của một vài công chức chất lượng chưa cao, chậm triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, có sai sót về chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, dự báo 6 tháng cuối năm 2020 công tác THADS có nhiều khó khăn, áp lực trong công việc, nhất là việc tổ chức thi hành vào thời điểm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, cùng với sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, vì vậy, đòi hỏi các cơ quan THADS trong tỉnh, từng Chấp hành viên, công chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn mới đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020.
Theo gợi ý của chủ trì Hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến thảo luận, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, nghiệp vụ THADS, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các phần mềm của Hệ thống THADS… Qua đó, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế tồn tại trong công tác 6 tháng đầu năm và kiến nghị, đề xuất, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố và trao tặng các danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho 02 tập thể, “Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp” cho 01 cá nhân , tập thể lao động xuất sắc cho 07 tập thể và tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho 02 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành Tư pháp và trong năm công tác 2019.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng – Phụ trách Cục THADS thay mặt Lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2020 phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung, như: Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ ngành; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai thực hiện tốt Nghị định tốt 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tập trung chỉ đạo quyết liệt cho công tác tổ chức thi hành án, nhất là, tập trung đẩy nhanh tiến độ kê biên xử lý tài sản, các vụ việc có giá trị thi hành lớn, vụ việc phải thi hành cho nhiều người… Quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.                                                                                                                                                  Nguyễn Chí Hòa
                                                                                                                                           Văn phòng Cục THADS
 

Các tin đã đưa ngày: