Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng năm 2020

15/01/2021

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng năm 2020
Vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế số 791/2015/QCPH ngày 16/10/2015 và Kế hoạch số 72/KH-CTHADS ngày 19/02/2019 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng năm 2020. Hội nghị do ông Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng /Phụ trách Cục Thi hành án dân sự và ông Vương Trí Phong, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Đồng Tháp đồng chủ trì.
 
            Tham dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác chỉ đạo án tín dụng, ngân hàng, gồm: Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố và đại diện một số tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh và thành phố.
            Tại Hội nghị, Trưởng Phòng nghiệp vụ & tổ chức thi hành án dân sự - Thành viên Tổ chỉ đạo Thi hành án thông qua báo cáo sơ kết đánh giá thực hiện Quy chế giữa Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Đồng Tháp với Cục Thi hành án dân sự và kết quả tổ chức thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng năm 2020.
            Các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề xoay quanh công tác phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự với Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Đồng Tháp về việc giải quyết các án tín dụng ngân hàng năm 2020. Công tác phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả theo đúng Quy chế phối hợp số 791/QCPH đã ký kết, nhất là trong việc trao đổi thông tin và hướng dẫn nghiệp vụ tháo gỡ các trường hợp gặp vướng mắc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh hay chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khi công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các ngân hàng trong quá trình thi hành án chưa có sự thống nhất chung về quan điểm, hướng xử lý vụ việc.
            Trong năm 2020, việc tổ chức thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng luôn được các cơ quan thi hành án dân sự quan tâm xử lý quyết liệt, chặt chẽ theo đúng trình tự thủ tục pháp luật. Bên cạnh đó, cũng có một số khó khăn nhất định, như việc thẩm định giá trị tài sản để cho vay thì một vài vụ việc giá thẩm định lớn hơn giá trị thực tế của tài sản, một số vụ việc bản án, quyết định của Tòa án tuyên cá nhân phải có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng, nhưng tài sản là quyền sử dụng đất lại cấp cho hộ gia đình nên mất nhiều thời gian xử lý hay việc xóa thế chấp hiện còn quan điểm chưa thống nhất về việc 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều thửa trên cùng 01 giấy chứng nhận, khi kê biên chỉ bán một số thửa đất không bán hết các thửa trên giấy, Ngân hàng chỉ đề nghị xóa những thửa đất đã bán, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉ xóa thế chấp hết giấy chứng nhận không xóa từng thửa đất được...
            Kết luận Hội nghị, Phó Cục trưởng/Phụ trách Cục Thi hành án dân sự Vũ Quang Hiện và Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Vương Trí Phong thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết và nhận định các cơ quan thi hành án dân sự, các ngành hữu quan và các tổ chức tín dụng ngân hàng thể hiện được sự quyết tâm chung, có sự phối hợp tốt trong việc thu hồi nợ xấu. Quán triệt các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh phải làm tốt công tác phối hợp và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, những vụ án lớn, có giá trị cao liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, giúp các tổ chức thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế tỉnh nhà./.
Huỳnh Thị Diễm Trinh

Các tin đã đưa ngày: