Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

15/04/2021

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày 14/4/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Ông Vũ Quang Hiện – Cục trưởng chủ trì Hội nghị, cùng dự có ông Bùi Văn Khanh – Phó Cục trưởng; các Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Cục THADS và Chi cục trưởng Chi cục THADS 12 huyện, thành phố.

Báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy lượng án thụ lý, thi hành giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng có nhiều vụ việc phức tạp, số tiền phải thi hành lớn, công việc phát sinh nhiều, cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, kết quả thi hành án, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tổng cục, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành các cấp có liên quan, cùng với tinh thần trách nhiệm các cơ quan THADS trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, không để xảy ra tình trạng trì trệ công việc, từ đó đã đạt được một số kết quả khả quan. Theo đó: 
- Về việc: tổng số phải giải quyết là 15.955 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 11.491 việc. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 6.707 việc, giảm 600 việc (giảm 18,50%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỷ lệ 58,37 (giảm 4,46%) so với cùng kỳ năm 2020 và so với chỉ tiêu của Tổng cục giao còn thiếu 23,13%.
- Về tiền, tổng số phải thi hành là 1.891 tỷ 271 triệu 893 nghìn đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 890 tỷ 211 triệu 401 nghìn đồng. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 277 tỷ 081 triệu 172 nghìn đồng, tăng 99 tỷ 674 triệu 054 nghìn đồng (tăng 56,18%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỷ lệ 31,13% (tăng 12,17%) so với cùng kỳ năm 2020 và so với chỉ tiêu của Tổng cục giao còn thiếu 8,97%.

- Kết quả thi hành án thu cho Ngân sách Nhà nước đạt tỷ lệ khá cao. Theo đó, đã thi hành xong 5.831 việc/9384 việc, thu được số tiền là 13 tỷ 983 triệu 428 nghìn đồng/54 tỷ 476 triệu 780 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 75,05% về việc và 46,19% về tiền.
- Về án trọng điểm: Đối với loại án này, lãnh đạo Cục luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao trong quá trình tổ chức thi hành, nên trong kỳ đã thi hành xong 01/02 việc thi hành án trọng điểm.
- Công tác theo dõi thi hành án hành chính: trong kỳ, đã tiếp nhận 37 bản án, quyết định của Tòa án nhân dân về vụ án hành chính, trong đó có 35 bản án, quyết định không có nội dung theo dõi và 02 bản án, quyết định có nội dung theo dõi. Các cơ quan THADS thực hiện việc theo dõi theo đúng quy định pháp luật. Kết quả: Thi hành xong 01 việc, còn 01 việc chưa thi hành xong đang tiếp tục theo dõi thi hành theo quy định.
- Về công tác kiểm tra, tự kiểm tra: 100% các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố đều có xây dựng kế hoạch tự kiểm tra. Về nội dung, tất cả các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS trong tỉnh đều tổ chức thực hiện tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo nghiêm túc, thực chất, không qua loa hình thức, theo đúng tinh thần của Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong hệ thống Thi hành án dân sự của Tổng cục THADS.
Trong kỳ, Cục THADS ban hành Quyết định số 168/QĐ-CTHADS ngày 24/3/2021 và Kế hoạch số 207/KH-CTHADS ngày 25/3/2021 về việc kiểm tra chuyên đề tại Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS và 06 Chi cục THADS huyện, thành phố năm 2021 đối với các 03 nội dung: (1) Phúc tra việc thực hiện Kết luận kiểm tra việc giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, việc quản lý vật chứng năm 2020; (2) Kiểm tra các vụ việc có điều kiện thi hành thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước và vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước đến nay chưa thi hành xong; (3) Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra năm 2021. Đến nay, đã thực hiện việc kiểm tra xong tại 06 đơn vị Chi cục, còn lại Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án được kiểm tra trong ngày 15/4/2021, dự kiến sẽ kết thúc và ban hành kết luận kiểm tra trong tháng 4/2021.
- Trong kỳ, Cục THADS đã ban hành 05 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục THADS (đạt tỷ lệ 100%). Nhìn chung, các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Cục đối với các đơn vị trực thuộc đều được các Phòng chuyên môn, các Chi cục THADS chấp hành nghiêm chỉnh.
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn tố cáo, khiếu nại các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp nhận là 21 đơn khiếu nại, trong đó số đơn trùng là 01 đơn, nên tổng số thụ lý là 20 đơn, (giảm 07 đơn so với cùng kỳ năm 2020) tương ứng với 20 việc (05 việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục; 15 việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục). Kết quả, đã giải quyết xong 18 việc (chiếm 90% so với số đơn tiếp nhận); trong đó đã ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với 14 việc (không chấp nhận khiếu nại 13 việc do khiếu nại sai toàn bộ, chấp nhận khiếu nại 01 việc do khiếu đúng toàn bộ) và thông báo đình chỉ 04 việc; còn lại 02 việc khiếu nại đang trong thời hạn xem xét giải quyết.
- Công tác tổ chức cán bộ: Đã thực hiện 159/163 biên chế được giao; thực hiện tốt việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, đặc biệt là tham mưu, đề nghị và được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS kiện toàn chức danh Cục trưởng Cục THADS.
- Công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện tốt, đúng quy định. Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong đó: Chi cục THADS huyện Hồng Ngự vẫn đang trong thời gian thi công xây dựng trụ sở làm việc (hiện tại đã hoàn thành khoảng 80% tiến độ); trụ sở làm việc và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Châu Thành đã được khởi công và đang tiến hành xây dựng công trình.
- Công tác THADS luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS tỉnh, huyện. Công tác phối hợp với các ngành hữu quan, chính quyền địa phương trong THADS nhìn chung có nhiều thuận lợi, luôn được sự hỗ trợ và phối hợp tích cực của các ngành theo quy chế đã ký kết và các quy định của pháp luật...
Bên cạnh kết quả đạt được thì công tác THADS cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: mặc dù, tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền của toàn tỉnh đều đạt khá cao, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2020 thì kết quả thi hành xong về việc đạt thấp cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối (thấp hơn 600 việc; tỷ lệ giảm 4,46%); kết quả thi hành xong về tiền một số đơn vị đạt rất thấp; án có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều (4.784 việc/613 tỷ đồng); về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc chưa thực sự quyết liệt, thiếu sâu sát, chủ động dẫn đến làm chậm tiến độ tổ chức thi hành án; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số Chấp hành viên, công chức vẫn còn sai sót, vi phạm dẫn đến bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm...
Tại phần thảo luận, qua gợi ý của Cục trưởng Vũ Quang Hiện, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và lãnh đạo một số Chi cục đã có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận xoay quanh vấn đề nghiệp vụ tổ chức thi hành án, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, văn phòng, công tác kiểm tra, tự kiểm tra... qua đó đã đánh giá các kết quả đã đạt được, các hạn chế, tồn tại cần khắc phục cũng như đưa ra một số giải pháp để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Kết luận tại hội nghị, Cục trưởng Vũ Quang Hiện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt là đối với đội ngũ chấp hành viên. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quan tâm, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặc công tác, chứ không chỉ chú trọng thực hiện chỉ tiêu việc, tiền. Quan tâm tổ chức thi hành đối với các vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng, thu cho ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt, có hiệu quả công tác tự kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, đặc biệt là không tổ chức cưỡng chế các vụ việc phức tạp có khả năng ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp (đã có văn bản chỉ đạo riêng). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng thông tin trong công tác, thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý văn bản... nhằm cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021.

Cũng trong Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và nhiều phần thưởng cao quí khác vì đã lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2020./.

Trần Ngọc Phương Thanh - Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: