Sign In

Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh Đồng Tháp: Vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

17/07/2021

Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh Đồng Tháp: Vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ
Thi hành án dân sự là một lĩnh vực công tác có nhiều phức tạp, việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án sẽ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ về tài sản của các bên đương sự. Đây là lĩnh vực rất dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo vì hoạt động thi hành án dân sự luôn động chạm đến quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức do có liên quan và trực tiếp ảnh hưởng đến quyền về tài sản, nhân thân của các bên đương sự và những người có liên quan. Do đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp quan tâm, chú trọng, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi hành án dân sự.
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong số 05 phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện công tác kiểm tra; thẩm tra hồ sơ thi hành án; tiếp công dân; xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh; tổng hợp, báo cáo công tác bồi thường Nhà nước; tham mưu xử lý thông tin báo chí; tham mưu Cục trưởng kiểm tra, báo cáo đối với các vụ việc...
Khối lượng công việc nhiều, trong khi điều kiện hoạt động của Phòng còn gặp nhiều khó khăn, nhân sự thường xuyên biến động, lãnh đạo Phòng còn thiếu… Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Cục cùng với sự nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức trong phòng, trong 05 năm qua (2016 – 2021), kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực, các mảng công tác của phòng từng bước đi vào nề nếp và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Để chủ động trong công tác, hằng năm Phòng đều tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành các kế hoạch về kiểm tra nghiệp vụ, kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bồi thường nhà nước… đồng thời, tham mưu ban hành kịp thời nhiều văn bản để đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện, theo dõi sát sao tiến độ từng tháng, từng quý đối với từng nhóm chuyên đề cụ thể, do vậy, các mảng công tác của phòng luôn được thực hiện đúng kế hoạch và đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Trong công tác kiểm tra, hằng năm, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chủ trì phối hợp với các Phòng chuyên môn tham mưu Cục trưởng ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính; kiểm tra theo các chuyên đề đối với các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS trong tỉnh theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng cục THADS giao. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và được thực hiện một cách nghiêm túc, thực chất, khách quan, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, vi phạm của đơn vị, cá nhân được kiểm tra. Qua công tác kiểm tra, đã kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm trong hoạt động tác nghiệp của Chấp hành viên và các Chi cục THADS, qua đó giúp Cục trưởng chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh.
Kết quả từ năm 2015 đến nay, Phòng đã tham mưu tổ chức 07 cuộc kiểm tra, thẩm tra kết quả tự kiểm tra và ban hành 54 Kết luận kiểm tra, 06 Thông báo kết luận kiểm tra đối với các Chi cục THADS cấp huyện, thành phố và 01 kết luận tự kiểm tra tại Cục THADS. Nhờ kết quả kiểm tra mà nhiều năm gần đây toàn thể công chức ngành THADS tỉnh Đồng Tháp luôn chấp hành tốt pháp luật, không phát sinh văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan có thẩm quyền.
Với trách nhiệm tham mưu Cục trưởng theo dõi, kiểm tra việc phòng, chống tham nhũng, Phòng đã tham mưu Cục trưởng ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sau đó, hàng năm tùy thuộc vào điều kiện thực tế, Kế hoạch được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Việc báo cáo công tác nội chính về phòng, chống tham nhũng được tham mưu đầy đủ, kịp thời, thực hiện đều đặn theo định kỳ mỗi quý một lần. Tham mưu lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan chức năng.
Về phản ánh, thông tin báo chí, đối với những bài viết liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự tại Đồng Tháp, Phòng đã phối hợp với Văn phòng và các Chi cục thường xuyên theo dõi, tiếp nhận các thông tin báo chí có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự để thông tin phản hồi, có định hướng đúng đắn và báo cáo về Tổng cục.
Với đặc thù của ngành là tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nên luôn luôn xuất hiện các đơn thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của công dân do người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gửi với nhiều mục đích khác nhau: Có người gửi đơn nhằm khiếu nại yêu cầu xem xét quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan THADS, Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án; có người phản ánh thái độ, hành vi của Chấp hành viên, công chức; có người phản ánh việc chậm trễ thi hành án nhưng một số lượng không nhỏ khiếu nại, yêu cầu nhằm mục đích trì hoãn, kéo dài việc tổ chức thi hành án… Tuy có nhiều mục đích khác nhau nhưng điểm chung của họ là mong muốn được cơ quan, người có thẩm quyền, nhất là được các đồng chí lãnh đạo lắng nghe, tiếp thu các nội dung, nguyện vọng và được xem xét giải quyết một cách thấu đáo, thấu tình đạt lý nhất. Đây cũng chính là trọng tâm của vấn đề đòi hỏi những người làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kiên nhẫn và tận tâm nhất.
Xác định rõ trọng tâm của vấn đề, từng công chức Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn quán triệt nhiệm vụ đầu tiên là phải biết lắng nghe, chia sẽ với những bức xúc và nội dung công dân trình bày, đánh giá mục đích, nguyện vọng của đương sự khi gửi đơn, sau đó phân tích, giải thích, hướng dẫn để đương sự nắm bắt được các quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn cho đương sự thực hiện các quy trình tiếp theo đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng phối hợp chặt chẽ với Phòng Nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan để làm rõ các nội dung đương sự kiến nghị, đối chiếu các quy định của pháp luật, đề xuất Cục trưởng cho kiểm tra hồ sơ thi hành án để chỉ đạo cụ thể việc tổ chức thi hành án của từng Chấp hành viên… từ đó, giải quyết một cách thấu đáo nhất, có lý có tình nhất những khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của đương sự, kết hợp giải quyết xong vụ việc thi hành án.
Nhờ những định hướng đúng đắn đó, những năm gần đây công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành THADS tỉnh Đồng Tháp luôn đạt những kết quả rất nổi bật. Từ năm 2015 đến nay, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã tham mưu Cục trưởng và theo dõi các cơ quan THADS tỉnh Đồng Tháp tiếp 640 lượt công dân, tiếp nhận 131 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo và nhiều đơn phản ánh, kiến nghị… trong đó đã giải quyết xong 136/136 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài, vượt cấp. Đây cũng là mảng công tác liên tục nhiều năm được các cấp, các ngành ở địa phương cũng như Tổng cục THADS đánh giá cao.
Bên cạnh việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao, tập thể công chức Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo còn luôn gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, thái độ ứng xử… được người dân và doanh nghiệp khen ngợi và hài lòng. Công chức của Phòng luôn chịu khó nghiên cứu để có nhiều ý kiến đóng góp cho Lãnh đạo Cục xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ; phấn đấu gương mẫu trong công tác, lối sống, sinh hoạt, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức Ngành Tư pháp.
Với những thành tích đạt được trong 05 năm qua, tập thể Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Cục trưởng công nhận tập thể Lao động tiên tiến liên tục từ năm 2015 - 2020; được Hội đồng thi đua đánh giá tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, tặng Giấy khen năm 2020; được UBND Tỉnh tặng Bằng khen năm 2016. Đây là những phần thưởng cao quý ghi nhận cho mọi nỗ lực, cố gắng của tập thể, công chức Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh Đồng Tháp trong suốt thời gian qua.
Đạt được những thành tích này xuất phát từ sự tận tâm, tận tụy, làm việc có trách nhiệm, sáng tạo của tập thể lãnh đạo và công chức Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã luôn nêu cao tinh thần tập thể, lấy sức mạnh của từng cá nhân nâng lên thành sức mạnh tập thể; luôn gương mẫu, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của từng công chức của Phòng. Vì vậy, tập thể Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng trở thành một tập thể đoàn kết, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có trách nhiệm cao với công việc. Những thành tích này sẽ là nền tảng để tập thể Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, góp phần đắc lực đưa công tác THADS trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày càng đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao./.

Các tin đã đưa ngày: