Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2016 trên địa bàn Đồng Tháp

11/01/2016

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2016 trên địa bàn Đồng Tháp
Sáng ngày 08/01/2016, Cục THADS tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2016, với sự chủ trì của Cục trưởng Cục THADS Bùi Văn Tấn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh, đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Trại giam, Trại tạm giam, Phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh, Phó Cục trưởng, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo 12 Chi cục, cùng 50% Chấp hành viên và Thẩm tra viên các cơ quan THADS trong tỉnh.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Đồng Tháp.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Cục trưởng Bùi Văn Ty báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác THADS năm 2015, gắn với giai đoạn 2011 - 2015, định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020; triển khai kế hoạch công tác THADS và phát động phong trào thi đua năm 2016; quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016 đối với các đơn vị trực thuộc Cục; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống THADS.
Theo báo cáo, kết quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ công chức THADS, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục giao hàng năm; tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan THADS trong tỉnh được củng cố, kiện toàn hơn giai đoạn trước và ngày càng có chất lượng hơn; công tác phối hợp liên ngành trong THADS tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả; 05 năm qua đã thi hành xong rất nhiều bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức, cá nhân được thi hành án, thể hiện cụ thể ở kết quả thi hành xong về việc, về tiền năm sau cao hơn năm trước, đã thu cho ngân sách Nhà nước hơn 85 tỷ đồng và cho tổ chức, công dân 871 tỷ đồng, qua đó có những đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, cũng thẳng thắn nhìn nhận, nêu rõ những mặt còn hạn chế, tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác THADS thời gian qua.
Về định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ trong tâm 2016 được xác định cụ thể là có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các năm trước, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục đạt được kết quả THADS bền vững, thực chất, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của các bên đương sự và tập trung xây dựng, nâng cao vị thế, hình ảnh của các cơ quan THADS đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tiếp đó, Hội nghị đã nghe một số ý kiến thảo luận của các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục và một số ngành hữu quan như: Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp… đồng cảm, chia sẽ những khó khăn trong công tác THADS hiện nay và đưa ra những định hướng, giải pháp, tăng cường công tác phối hợp trong công tác nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao của từng ngành.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương chia sẽ những khó khăn của ngành và đồng tình, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác THADS giai đoạn 2011 - 2015, có nhiều cố gắng xây dựng kiện toàn hơn trước tổ chức bộ máy của ngành, thi hành xong nhiều bản án của Tòa án, bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thi hành án. Song, cũng nhắc nhở ngành tập trung khắc phục những sai sót vi phạm dẫn đến bị kiến nghị, kháng nghị, đương sự khiếu nại, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự, tiềm ẩn yếu tố gây bất ổn xã hội trong thời gian qua, quá trình thực hiện nhiệm vụ không quá chú trọng đến chỉ tiêu cấp trên giao mà phải quan tâm đến quyền lợi của đương sự, lợi ích chung của xã hội; phối hợp tốt với các ngành các cấp làm sao giảm án đầu vào, tăng cường giáo dục, thuyết phục tự nguyện thi hành án; phối hợp chặt chẽ với các ngành Tòa án, Viện kiểm sát, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội và tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, của cấp ủy, UBND cùng cấp trong quá trình thi hành án; công khai minh bạch trong hoạt động THADS; cố gắng xây dựng ngành trong sạch, lấy yếu tố con người làm trung tâm, cán bộ lãnh đạo phải trách nhiệm, gương mẫu, là trung tâm đoàn kết, từng Chấp hành viên, công chức phải nói ít hơn – làm nhiều hơn, luôn trăn trở tìm mọi biện pháp để thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh hơn với sự thay đổi không ngừng của xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; phối hợp cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; khẩn trương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh giai đoạn 2013 - 2016... Yêu cầu toàn ngành rút kinh nghiệm và quyết tâm vượt khó để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao với phương châm “Giảm quyền lực, tăng trách nhiệm, chia sẽ khó khăn”.
Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể, 01 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 08 cá nhân trong Ngành THADS. 
 Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Bùi Văn Tấn đã thay mặt Ngành tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hứa sẽ khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của ngành, đẩy mạnh tuyên truyền để đưa pháp luật vào cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo công chức phải chủ động ngay từ đầu, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương để xây dựng ngành trong sạch vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và có những đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.
                                                                                                                              Nguyễn Minh Tấn
                                                                                                                         P.Chanh văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: