Sign In

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân/Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

19/12/2023

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân/Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024
Sáng ngày 19/12/2023, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Tháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2024 và quán triệt, triển khai Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Hội nghị do đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND/Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Đồng Tháp chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo THADS Tỉnh; đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh; Chủ tịch UBND/Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện, thành phố; lãnh đạo Cục, Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS; Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành phố.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục THADS đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023; thông qua dự thảo Kế hoạch công tác năm 2024; quán triệt các nội dung Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
Theo báo cáo kết quả công tác năm 2023 cho thấy: lãnh đạo Cục THADS tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh xây dựng kế hoạch công tác năm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các ngành hữu quan và sự nỗ lực của tập thể, cá nhân ngành THADS đã giúp công tác THADS tỉnh Đồng Tháp hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Trong năm 2023, về việc đạt 85,16%, về tiền đạt 53,28%. Theo đó, về việc vượt 2,36%, về tiền vượt 6,28% so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Đồng thời, ngành đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại tại các cơ quan THADS trong tỉnh luôn được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện, hàng tuần các cơ quan THADS có lịch phân công lãnh đạo, công chức, trực, tiếp công dân. Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được thực hiện kịp thời, chặt chẽ và đúng quy định. Ngoài ra, công tác tổ chức cán bộ, văn phòng và tài chính – kế toán… được triển khai thực hiện hiệu quả và tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Để công tác THADS trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung của Luật THADS năm 2014, 2022 và các văn bản liên quan đến công tác THADS đến các cấp, các ngành và phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực thi pháp luật nói chung và công tác THADS nói riêng. Đặc biệt, địa phương đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kiểm sát hoạt động THADS, về cơ bản đã khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS tỉnh Đồng Tháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp tập trung khắc phục trong thời gian tới, nhất là công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án, công tác tự kiểm tra, kiểm tra.
 
Phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với kết quả công tác năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến đất đai, án có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng...
 
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh/Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Cục THADS; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Cục THADS và ông Vũ Quang Hiện – Cục trưởng Cục THADS có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật THADS; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Văn phòng UBND tỉnh và ông Vương Trí Phong – Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh có thành tích xuất sắc trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Luật THADS.
 
Phát biểu kết luận, chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh/Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng mà Ngành THADS tại địa phương đã giành được trong năm 2023, đặc biệt, đã thực hiện vượt cả 02 chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng về việc và về tiền. Theo đó, về việc đứng thứ 01/12 tỉnh khu vực Miền tây Nam bộ; về tiền đứng thứ 02/12 tỉnh khu vực Miền tây Nam bộ. Cục THADS Đồng Tháp là 01 trong số 10 đơn vị trong Hệ thống THADS được đề nghị xếp hạng Xuất sắc năm 2023.
Theo nhận định của các chuyên gia dự báo năm 2024 là năm có nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan; các cơ quan THADS tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Lực lượng THADS chịu nhiều tác động, cám dỗ tiêu cực và ảnh hưởng trong quá trình tác nghiệp nhưng trong thời gian qua đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án vẫn luôn vững tin, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian tới đề nghị tiếp tục phát huy. Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các chương trình, kế hoạch trọng tâm công tác THADS, hành chính của Bộ, Ngành và địa phương; tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. (2) Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 22/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính. Lãnh đạo các ngành, các cấp cần quan tâm, phối hợp nhiều hơn trong công tác THADS, hành chính, xác định đây là khâu cuối cùng của hoạt động tố tụng tư pháp, là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, chứ không phải của riêng cơ quan THADS. (3) Lãnh đạo Cục THADS tỉnh chỉ đạo sát sao công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo việc giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy định pháp luật, không để phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, lấy người dân làm trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ. (4) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS, bảo đảm vững chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, hoạt động hiệu quả. Cần siết chặt, chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong toàn bộ cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (5) Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, giáo dục thuyết phục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật THADS; kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, THAHC tạo sự ủng hộ của cán bộ, công chức và nhân dân đối với công tác này. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động THADS.
 
Đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS thay mặt cho tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Đồng Tháp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh để đưa vào Kế hoạch công tác năm 2024, triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo./.
Thanh Việt

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: