Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm trong những tháng đầu năm 2024

13/10/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm trong những tháng đầu năm 2024
Để kịp thời đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; thảo luận một số vấn đề cần lưu ý thực hiện trong những tháng đầu tiên của năm công tác 2024. Ngày 13/10/2023, Cục THADS tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm trong những tháng đầu năm 2024. 
Cùng với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Cục; lãnh đạo các Phòng chuyên môn và lãnh đạo các Chi cục THADS huyện, thành phố. Hội nghị do đồng chí Vũ Quang Hiện, Cục trưởng, đồng chí Bùi Văn Khanh, Phó Cục trưởng và đồng chí Trần Công Bằng, Phó Cục trưởng, chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, trong bối cảnh số việc, số tiền phải thi hành đều tăng so với năm 2022, về việc tăng 2.585 việc (11,72%); về tiền tăng 531 tỷ 490 triệu 476 nghìn đồng (22,02%). Công tác THADS năm 2023 trên địa bản tỉnh Đồng Tháp tiếp tục với nhiều thuận lợi, khó khăn và thử thách đan xen. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và sự hỗ trợ phối hợp có hiệu quả của các ban ngành hữu quan; với sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Cục bám sát kết hoạch công tác, luôn sâu sát, toàn diện các mặt công tác, bám sát địa bàn, cơ sở, phân công, trách nhiệm rõ ràng, đúng trọng tâm để kiểm soát tốt tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, công chức, người lao động của cơ quan THADS trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, cơ bản hoàn thành 07 nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Quyết định số 1395/QĐ-TCTHADS ngày 14/12/2022 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các cơ quan THADS địa phương năm 2023.
Kết quả các nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể: (1) Ra quyết định THA đúng quy định của pháp luật 100% đối với bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực; (2) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi do Toà án chuyển giao. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thi hành án hành chính thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính; (3) Bảo đảm xác minh điều kiện THA, phân loại việc thi hành án dân sự, ra quyết định về việc chưa có điều kiện THA và chuyển số theo dõi riêng đúng quy định của pháp luật; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và các thông tin liên quan đến lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản lên Cổng/Trang thông tin điện tử THADS, Cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; đăng tải đầy đủ thông tin về THAHC theo quy định; (4) Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; (5) Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan THADS cấp dưới; (6) Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết đúng thời hạn 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Hạn chế phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động THADS; giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính… Từ đó, kết quả THADS, theo dõi THAHC năm 2023 của toàn tỉnh tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu được giao (thi hành xong 14.198 việc/16.662 việc có ĐKTH, đạt 85,16%, vượt 2,36% chỉ tiêu được giao; thi hành xong 638 tỷ 765 triệu 554 nghìn đồng/1.198 tỷ 800 triệu 494 nghìn đồng đồng có ĐKTH, đạt 53,28%, vượt 6,28% chỉ tiêu được giao). So với 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ, kết quả thi hành án xong Đồng Tháp về việc đứng hành thứ 1, về tiền thứ hàng thứ 2; so với toàn quốc, kết quả thi hành án xong về việc đứng hành thứ 25, về tiền thứ hàng thứ 18.
 
Tại Hội nghị, đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố đã tham gia phát biểu, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp đề ra theo Báo cáo số 942/BC-CTHADS ngày 03/10/2023 của Cục THADS; đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc tại đơn vị và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ nhằm đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.
 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn của toàn thể công chức, người lao động của các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được kết quả khả quan trong năm 2023. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp tập trung khắc phục trong thời gian tới, nhất là công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án, công tác tự kiểm tra, kiểm tra. Dự báo 2024, tình hình lượng án phải thi hành sẽ tiếp tục tăng cao, vụ việc có giá trị thi hành lớn, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp. Do đó toàn thể công chức, người lao động, nhất là lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục cần nhận thức sâu sắc hơn những khó khăn trong thời gian tới, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế của đơn vị mình. Từ đó, rà soát toàn diện, phân tích kỹ lưỡng các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và có biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả, xử lý triệt để, quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo trong những tháng đầu của năm 2024, trong thời gian chờ Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2024 ban hành, để đảm bảo tính liên tục, các cơ quan THADS tiếp tục thực hiện chỉ đạo tổ chức THADS, theo dõi THAHC theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và định mức chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2023; bảo đảm chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Toà án nhân dân và công tác thi hành án. Tuyệt đối không được có tư tưởng “đủng đỉnh”, “xả hơi”, chậm tổ chức việc thi hành án, theo Công văn số 3738/TCTHADS-NV3 ngày 05/10/2023 của Tổng cục THADS về việc triển khai thực hiện công tác năm 2024; cũng như quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS, để các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 theo hướng an toàn, thực chất và bền vững.
 
Cũng tại Hội nghị, Cục THADS đã tiến hành công bố và trao quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể, 01 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2021 đến năm 2022 và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Khối, Cụm thi đua năm 2022./.
Phan Thanh Việt

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: