Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

28/12/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023
Sáng ngày 28/12/2023, Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ, Phó cục trưởng; ông Vũ Quang Hiện - Cục trưởng; ông Trần Công Bằng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở và công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự.
Hội nghị công chức, người lao động là dịp để phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của công chức, người lao động và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vũ Quang Hiện, Cục trưởng ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt khó; tích cực, chủ động, sáng tạo, tận tuỵ trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức, người lao động cơ quan Cục; chủ động tham mưu đề xuất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời, động viên công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn trong cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và kế hoạch công tác năm 2024. 

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã thông qua báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan và công đoàn; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023; Báo cáo đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ  2022 - 2023 và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025 và Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đơn vị, Công đoàn năm 2023…

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Qua đó, các đại biểu thể hiện quan điểm đồng thuận, thống nhất cao với dự thảo các phương hướng nhiệm vụ năm 2024, bày tỏ biết ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Cục đối với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ đánh giá cao những kết quả đạt được của Cơ quan, Công đoàn trong năm 2023 và những tồn tại, hạn chế mà Cơ quan, Công đoàn đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra tại Hội nghị, theo đó đề nghị trong năm 2024 và những năm tiếp theo Cơ quan, Công đoàn tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế khuyết điểm để Công đoàn ngày một phát triển, hoạt động có hiệu quả, góp phần chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của công đoàn viên.
Tại Hội nghị, Cục trưởng và Chủ tịch Công đoàn đã ký giao ước thi đua năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng. Đồng thời, với sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, thể hiện các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như:
- Phấn đấu 100% công chức, người lao động thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chủ trương pháp luật của nhà nước, của ngành và nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động của đơn vị. 
- Phấn đấu 100% công chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nội quy, quy chế cơ quan; tích cực cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng suất hiệu quả chất lượng công tác.
- Phấn đấu năm 2023 có từ 90% - 100% công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, ít nhất có từ 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Phấn đấu năm 2023 có 90% - 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 10 - 15% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. 100% tập thể đạt tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 20% tập thể đạt tiêu chuẩn lao động xuất sắc.
- Phấn đấu 100% công chức, người lao động đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, hưởng ứng và tham gia các phong trào, cuộc vận động do ngành và địa phương tổ chức. Phấn đấu trong năm được công nhận đơn vị văn hóa và có 100% gia đình công chức được công nhận gia đình văn hóa.
- Phấn đấu 100% công chức, người lao động nữ đăng ký phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đạt 100% trên tổng số đăng ký.
- Phấn đấu 100% công chức, người lao động đăng ký đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan văn hoá, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ... xây dựng cơ quan, chi bộ, Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Tại Hội nghị, Công đoàn đã trao quyết định công nhận cho 07 Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2023; trao giấy khen cho 03 Công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023; công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 cho 14 nữ đoàn viên Công đoàn và trao giấy khen cho 03 nữ đoàn viên Công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023./.
Nguyễn Văn Nhàn
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: