Sign In

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức thi hành án đối với án tín dụng ngân hàng năm 2023

29/12/2023

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức thi hành án đối với án tín dụng ngân hàng năm 2023
Chiều ngày 28/12/2023, tại Hội trường A, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết án tín dụng, ngân hàng năm 2023. Tham dự Hội nghị, về phía Ngân hàng nhà nước có ông Lại Văn Bé Chín – Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp; về phía cơ quan Thi hành án dân sự có ông Vũ Quang Hiện, Cục trưởng THADS, Chi Cục trưởng THADS các  huyện/thành phố; về phía các tổ chức tín dụng trên địa bàn Tỉnh gồm có Giám đốc, Trưởng phòng Tín dụng/Kinh doanh/Quan hệ khách hàng của các chi nhánh ngân hàng, ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện các Ngành liên quan như Công an, Viện kiểm sát, Toà án, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Tỉnh.
Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Ngọc Kiều – Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án Cục thi hành án dân sự tỉnh đã thông qua báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp gắn với tổng kết, đánh giá việc phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về THADS liên quan đến tín dụng, ngân hàng giữa các cơ quan THADS trong tỉnh và các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh năm 2023, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024.
Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS hai cấp và Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh được thực hiện chặt chẽ, từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả, nhất là trong các nội dung phối hợp cung cấp thông tin, trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên ngành có liên quan và trong phối hợp xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Kết quả THADS liên quan đến tín dụng, ngân hàng được cơ quan THADS tổ chức thi hành và phối hợp tổ chức thi hành đạt kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2023, cơ quan THADS trong tỉnh đã thi hành xong loại án tín dụng, ngân hàng tổng số 78/330 việc có điều kiện thi hành tương ứng với số tiền đã thi hành xong 179.385.438.000đ /402.434.728.000đ có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 23,64% về việc và 42,90% về tiền).

Kết quả THADS liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt hiệu quả đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm của cơ quan THADS trong tỉnh, bảo đảm nguyên tắc hiến định “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” và góp phần bảo đảm ổn định phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, đề ra cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, trách nhiệm cụ thể của Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt đông tín dụng, ngân hàng gắn với tình hình mới của đất nước, những quy định mới của pháp luật như quy định về uỷ thác xử lý tài sản bảo đảm.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận liên quan đến các lĩnh vực tổ chức thi hành án dân sự, một số vụ việc điển hình trong công tác thi hành án dân sự của các tổ chức tín dụng, công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa tổ chức tín dụng, tòa án và cơ quan thi hành án, công tác xác minh tài sản ... Các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại mang tính khách quan, chủ quan cũng như nêu các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong công tác tổ chức thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Trên cơ sở đó, đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Tỉnh, đồng chí Vũ Quang Hiện cũng cho ý kiến giải quyết đối với các vụ việc, đồng thời cũng giải đáp đầy đủ, kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, Hội nghị đã thảo luận và đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.
Nguyễn Ngọc Phú

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: