Sign In

Họp báo công tác tài chính - kế toán thi hành án dân sự

11/10/2016

Họp báo công tác tài chính - kế toán thi hành án dân sự
Sáng ngày 07/10/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo về công tác tài chính - kế toán thi hành án dân sự. Cuộc họp do ông Bùi Văn Tấn - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chủ trì.
Tham dự họp báo gồm tất cả các kế toán của Phòng Tài chính - Kế toán thuộc Cục, 12 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị, thành và có mời Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS, Chánh Văn phòng Cục cùng tham dự.
       Tại cuộc họp, căn cứ kết quả kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và kết quả kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án trong 08 tháng đầu năm 2016, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Lê Thị Trúc Quỳnh và Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Nguyễn Thị Thanh Thúy thông qua những mặt mạnh, những hạn chế, sai phạm cần được chấn chỉnh, khắc phục trong công tác tài chính - kế toán tại các đơn vị trực thuộc.
      Trên cơ sở đó, Cục trưởng Bùi Văn Tấn đã gợi ý một số vấn đề trong công tác tài chính - kế toán để các đồng chí kế toán tham gia thảo luận, đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
 
     
      Sau khi nghe các đồng chí kế toán trình bày những khó khăn, vướng mắc, cũng như đại diện Phòng Tài chính – Kế toán giải đáp các ý kiến thảo luận, trao đổi của các thành viên dự họp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Bùi Văn Tấn kết luận một số nội dung cụ thể như đội ngũ kế toán cần tập trung chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tăng cường công tác tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị trong quản lý công tác tài chính - kế toán; tiếp tục học tập nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Đồng thời, yêu cầu Phòng Tài chính - Kế toán phải tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các kế toán ở 12 Chi cục nhằm giúp Lãnh đạo Cục quản lý chặt chẽ hơn nữa công tác tài chính, kế toán trong toàn tỉnh, nhất là công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án tại các đơn vị để phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng có liên quan đến tài chính.


Theo Trần Kim Yên - Phòng Tài chính - Kế toán

Các tin đã đưa ngày: