Sign In

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2023

12/10/2023

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2023
Căn cứ Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 02/8/2023 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; Kế hoạch số 161-KH/ĐUK ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.
Sáng ngày 11/10/2023, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2023. Tham dự Hội nghị có đ/c Huỳnh Châu Yêu - Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối, thành viên Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, giai đoạn 2021 – 2025; đ/c Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ; đ/c Vũ Quang Hiện - Phó Bí thư Chi bộ và tất cả đảng viên trong Chi bộ.  
Tại cuộc họp, đ/c Vũ Quang Hiện - Phó Bí thư Chi bộ trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của Chi ủy năm 2023, qua báo cáo đã thể hiện cơ bản những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra các mặt hạn chế còn tồn tại. 
Tại phần thảo luận, các đảng viên đã có nhiều ý kiến phát biểu đánh giá về những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân cũng như phương hướng khắc phục được nêu trong dự thảo báo cáo; thảo luận đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ trong việc thực hiện các mặt công tác trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024. Qua đó, có thể thấy trong năm 2023 Chi ủy đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, từ đó kết quả các mặt công tác đảng, đoàn thể, công tác chính quyền trong năm 2023 đảm bảo chất lượng, bền vững, cụ thể: Chi ủy, Chi bộ đã thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023; Thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 03 đảng viên; Việc học tập các Nghị quyết của Đảng được đảng viên tham gia đầy đủ; công chức, người lao động Cục THADS hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90%-100%; 100% đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2023; … Ngoài ra, qua đề nghị của Chi bộ, trong năm có 01 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức; công đoàn cơ sở Cục THADS đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động trong năm 2023; Chi ủy, Chi bộ lãnh đạo cơ quan thực hiện đầy đủ, toàn diện các mặt công tác, kết quả cơ quan đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là toàn tỉnh thực hiện vượt 02 chỉ tiêu quan trọng về việc và về tiền (về việc đạt 85,16 % (vượt 2,36%), về tiền đạt 53,28% (vượt 6,28%) so với chỉ tiêu ngành cấp trên giao).
Tuy nhiên, bên cạnh thì cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như: Việc lãnh đạo các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các phần mềm vào hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Số vụ việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn ở mức cao (2.459 việc/ 558 tỷ 081 triệu 683 đồng).
Qua thảo luận nhận thấy các đảng viên trong Chi bộ nhất trí cao về kết quả đạt được cũng như các hạn chế, tồn tại đã chỉ ra tại các dự thảo báo cáo. Đồng thời, đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi ủy, Chi bộ, đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.
Tiếp theo, lần lượt các Chi ủy viên, đảng viên trong Chi bộ đã thực hiện việc kiểm điểm, tự xếp loại theo quy định. Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu xếp loại đối với đảng viên, Chi bộ theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại theo quy định. Kết quả, có 25/27 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02/27 đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, 05 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tập thể biểu quyết, thống nhất đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh xem xét, xếp loại Chi ủy, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.
Ngọc Thật

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: