Sign In

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá VII)

24/10/2016

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá VII)
Sáng ngày 21/10/2016, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 11/9/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá VII) về việc kiện toàn tổ chức các cơ quan thi hành án dân sự và đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự trong tỉnh. Đến dự Hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí: Trần Hoàng Kiếm - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương; về phía tỉnh, có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng chí Nguyễn Thiện Nghĩa - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an Tỉnh; đại diện Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy; về phía các cơ quan thi hành án dân sự, có Cục trưởng Bùi Văn Tấn, các Phó Cục trưởng, Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị, thành
 
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, các cấp, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác thi hành án dân sự, hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thi hành án tăng năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm hiệu lực cho bản án, quyết định được thi hành trên thực tế, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương; tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự từng bước được kiện toàn, trình độ chuyên môn của chấp hành viên, cán bộ, công chức được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc được quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự quan tâm đối với công tác thi hành án dân sự; hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự hiệu quả chưa cao; người đứng đầu một số cơ quan thi hành án dân sự thiếu chủ động tham mưu, đề xuất; tình trạng cán bộ, công chức thi hành án trong thực thi nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; kết quả thi hành án dân sự, hành chính hàng năm tuy đạt, vượt chỉ tiêu nhưng chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ sở vật chất có nơi vẫn còn khó khăn và công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các ngành liên quan chưa thường xuyên, có lúc thiếu chặt chẽ...
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Trần Hoàng Kiếm đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của lực lượng thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan Thi hành án dân sự cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phân loại án chính xác, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thi hành án hiệu quả...
Kết thúc Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đã khẳng định vai trò quan trọng của Chỉ thị 07-CT/TU đối với công tác thi hành án dân sự tỉnh nhà, đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ luật kỷ cương, đặc biệt là luôn gần dân, hiểu dân, biết dựa vào sức dân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân đối với lực lượng thi hành án dân sự. Đồng chí nhấn mạnh để tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới cần: Triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm, kịp thời các văn bản, chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là các luật, văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác thi hành án dân sự, hành chính; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng và thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy chế phối hợp; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nhất là giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Thi hành án dân sự; phát huy vai trò Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, chủ động tham mưu chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài... Lãnh đạo Cục tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra trong nội bộ ngành và các cấp ủy đảng, các ngành đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                                                Dương Thị Ngọc Thật
                                                                                        Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp
 

Các tin đã đưa ngày: