Các phản ánh kiến nghị tiếp nhận qua điện thoại (146 ý kiến), email (05 ý kiến), zalo (14 ý kiến), website 1022.dongthap.gov.vn (13 ý kiến), livechat (13 ý kiến).
Theo đó, đã giải quyết 186 ý kiến, hiện còn 05 ý kiến liên quan đến TTHC đang được cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết. Cấp độ giải quyết chủ yếu cấp độ 1: 143 ý kiến; cấp độ 2: 42 ý kiến và cấp độ 3: 06 ý kiến.
Nhìn chung, người dân gọi điện trực tiếp và thông qua các kênh tiếp nhận khác của Tổng đài để phản ánh, kiến nghị, chủ yếu tập trung về các lĩnh vực: Công an, Đất đai, chính sách Bảo trợ và Bảo hiểm xã hội, Giao thông vận tải,... Các yêu cầu đều được Điện thoại viên tiếp nhận và lập phiếu xử lý kịp thời, người dân, doanh nghiệp rất hài lòng..
Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp là đường dây nóng thống nhất trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp thủ tục hành chính ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; cung cấp các thông tin kinh tế - văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục…; các thông tin về sự cố hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp nước, điện lực... và thông tin chính sách ưu đãi, đầu tư, du lịch, sự kiện của tỉnh Đồng Tháp.