Sign In

Công điện của Tổng cục THADS về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

01/04/2020

Công điện của Tổng cục THADS về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 31/3/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
 
Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS điện
- Các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, quận, thị  xã, TP thuộc tỉnh.
Tổng cục THADS chỉ đạo.
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Thủ trưởng các đơn vị bố trí cho công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà và chịu trách nhiệm phân công, theo dõi, giám sát việc thực hiện công việc của công chức, viên chức và người lao động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường họp trực tuyến; phân công lãnh đạo, công chức trực cơ quan để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có); phân công công chức trực tiếp nhận văn bản đi, đến (nếu có), bảo vệ cơ quan để duy trì hoạt động và đảm bảo an toàn của cơ quan, đơn vị kể từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền.
3. Yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà tuyệt đối không di chuyển khỏi nơi cư trú, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
4. Thủ trưởng các đơn vị duy trì chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo tại các văn bản trước đây, chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
File đính kèm


Theo Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: