Sign In

Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

28/05/2020

Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 26/5/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống Thi hành án dân sự. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Về phía khách mời có GS.TS. Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tới truyền đạt các nội dung về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và với ngành tư pháp, Thi hành án dân sự nói riêng. Tham dự tại điểm cầu trung ương có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, các đồng chí Thẩm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Chuyên viên chính các đơn vị thuộc Tổng cục; tại các điểm cầu 63 địa phương có các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo các phòng thuộc Cục và Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn.
 
Tại Hội nghị, qua nhiều câu chuyện, GS.TS. Hoàng Chí Bảo đều nhấn mạnh mọi hành động, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn đặt lợi ích, tinh thần của nhân dân lên hàng đầu và lấy dân làm gốc. Bác khuyên “người đầy tớ của nhân dân” phải cần, kiệm, liêm, chính, có tình thương với nhân dân và cấp dưới, tin tưởng năng lực của cấp dưới. GS.TS Hoàng Chí Bảo cũng đã tổng kết, đánh giá và rút ra những nội dung cốt lõi trong nội dung “Hồ Chí Minh với công tác tư pháp” đó là cán bộ thực hiện công tác tư pháp phải “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Cán bộ tư pháp khi thi hành công vụ phải đúng mực, đảm bảo dân chủ, vì lợi ích nhân dân. Đặc biệt, hoạt động tư pháp phải đặt trên nền tảng có “sự thống nhất giữa Đức trị và Pháp trị”.
 
Chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định mỗi câu chuyện về Bác tuy dung dị nhưng vô cùng sâu sắc, để lại nhiều bài học quý giá cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và ngành tư pháp, hệ thống Thi hành án dân sự nói riêng. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức của ngành Thi hành án dân sự cần học tập tinh thần ham học hỏi và tự học của Người; phải gần dân, học dân, kính trọng dân, thực sự lắng nghe ý kiến của dân; đề cao phẩm chất “cần, kiệm, liêm chính”, “tài” phải đi cùng với “đức”, phát huy tính dân chủ, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng trên mọi mặt trận…
 
Hội nghị cũng được nghe chuyên đề về tiếp tục quán triệt, nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), kiểm tra, kiểm soát công vụ, trách nhiệm nêu gương do đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự trình bày và chuyên đề về tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý công sở, kỷ luật, kỷ cương do đồng chí Phan Huy Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự trình bày, các ý kiến trao đổi, góp ý của một số cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ý nghĩa, đề nghị toàn hệ thống Thi hành án dân sự cần nghiêm túc tiếp thu để triển khai, vận dụng hiệu quả. Theo Thứ trưởng, qua sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020 và tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và các mặt công tác khác cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Thứ trưởng đề nghị bản thân mỗi công chức, Đảng viên trong hệ thống Thi hành án dân sự phải tự giác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; không ngừng trau dồi kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ. Các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự địa phương cần tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các nội dung trong các văn bản, Nghị quyết về trách nhiệm nêu gương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được Đảng cấp trên ban hành. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm các văn bản của Lãnh đạo Bộ Tư pháp như: Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 về tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Thi hành án dân sự; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/03/2013 về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu bia trong ngày làm việc cùng các văn bản chỉ đạo khác của Tổng cục Thi hành án dân sự về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính để hệ thống Thi hành án dân sự ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển.

https://tvphapluat.vn/video/phat-huy-truyen-thong-phung-cong-thu-phap-chi-cong-vo-tu-trong-he-thong-thads-35062/


Theo Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: