Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành cưỡng chế giao quyền sử dụng đất cho người mua tài sản bán đấu giá

04/06/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành cưỡng chế giao quyền sử dụng đất cho người mua tài sản bán đấu giá
Để đảm bảo thi hành Bản án số 243/2016/DSPT ngày 20/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ngày 03/6/2020 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã phối với Công an và các cơ quan chuyên môn của huyện Châu Thành tiến hành cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tại xã Phú Long do người phải thi hành án có điều kiện nhưng không chịu giao tài sản mặc dù đã được giải thích, động viên và thuyết phục nhiều lần.
Tài sản cưỡng chế để giao cho người mua trúng đấu giá gồm: Thửa đất số 178/85, tờ bản đồ số 14, diện tích 65m2, loại đất ở tại nông thôn.
Nhận thấy người phải thi hành án thể hiện thái độ chống đối, có thể cản trở việc giao tài sản thi hành án nên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành lên kế hoạch kỹ lưỡng, đề nghị Công an Huyện bố trí lực lượng và có phương án bảo vệ cưỡng chế, đề phòng các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Cuộc cưỡng chế đạt kết quả và có họp rút kinh nghiệm, đánh giá trong quá trình cưỡng chế đã có sự phối hợp tích cực, nhịp nhàng giữa các ngành, chính quyền địa phương, nhất là vai trò chủ trì của Chấp hành viên - Chủ tịch Hội đồng cưỡng chế nên cuộc cưỡng chế diễn ra an toàn, thành công, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật./.


Theo Nguyễn Tấn Thái, Chi cục THADS Châu Thành

Các tin đã đưa ngày: