Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

11/05/2023

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/HU ngày 24/3/2023 của Huyện ủy Hồng Ngự về tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong Huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2023, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Việt Thành - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hữu – Uỷ viên Ủy Ban kiểm tra huyện ủy. Hội nghị do đồng chí Trịnh Văn Tươm - Bí thư Chi bộ chủ trì cùng sự tham dự của 06 đảng viên chi bộ.
Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành giữa nhiệm kỳ của Chi ủy Chi bộ và báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Việt Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với những kết quả đã đạt được khẳng định Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự đã hoàn thành cơ bản chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức cơ sở Đảng; giữ được vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị cơ quan; các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đã được Chi bộ cụ thể hóa thành nghị quyết hàng năm, chương trình công tác quý, tháng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả theo yêu cầu đề ra. Từ đó, Hệ thống chính trị của đơn vị từng bước được củng cố kiện toàn, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về tổ chức thi hành án có tịnh tiến qua từng năm; công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định; duy trì tốt sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, ngăn chặn được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng viên và công chức; chất lượng đội ngũ công chức đảng viên được nâng lên; chế độ tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc; nguyên tắc tập trung dân chủ và tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thể hiện rõ, đề cao gắn kết trách nhiệm người đứng đầu được thực hiện nề nếp, hoạt động của đoàn thể có hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Chi bộ.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn những hạn chế nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ, còn lại 01 chỉ tiêu (kết nạp đảng) chưa đạt so với nghị quyết Chi bộ đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Việt Thành đề nghị khoản thời gian từ nay đến cuối nhiệm kỳ Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, phát huy hơn nữa vai trò của Cấp uỷ trong lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ đã đề ra.
 
Thay mặt Chi bộ đồng chí Trịnh Văn Tươm - Bí thư chi bộ, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc từ lãnh đạo Huyện uỷ, sẽ đưa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, phát huy sức mạnh tập thể trong cấp ủy nhằm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
Thanh Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: