Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồng Ngự tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ Chi cục THADS lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025

17/05/2023

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồng Ngự tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ Chi cục THADS lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp trong Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 16/5/2023, Chi bộ Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Võ Trọng Nghĩa - Ủy viên Thường vụ/Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Chi bộ/Chi cục trưởng THADS thành phố Hồng Ngự chủ trì và 09/09 đảng viên được triệu tập và tham dự đầy đủ.
Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Chi ủy Chi bộ. Qua 02 năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự, nhìn chung, tất cả đảng viên trong Chi bộ tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, hàng năm Chi bộ lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên nắm để đăng ký thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp ủy và ngành dọc cấp trên giao.

Kết quả đạt được một số chỉ tiêu chính của đơn vị như sau:
+ Năm 2021: Đạt 82,71% về việc (vượt 0,21% chỉ tiêu được giao); về tiền đạt 45,17% (vượt 3,07% chỉ tiêu được giao).
+ Năm 2022: Đạt 84,39% về việc (vượt 2,39% chỉ tiêu được giao); về tiền đạt 56,63% (vượt 15,13% chỉ tiêu được giao).
+ 06 tháng đầu năm 2023: Về việc đạt 62,54%, về tiền đạt 21,80%. Cục giao cả năm 2023 là 82% về việc và 47% về tiền.

Về chỉ tiêu Chi bộ: Có 100% đảng viên hàng năm đều đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% số đảng viên đều được kiểm tra, giám sát; không có trường hợp cán bộ, đảng viên trong Chi bộ và cơ quan vi phạm bị xử lý kỷ luật; hàng năm Chi bộ đều đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn công sở văn hóa và đạt chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”.

Đại diện Ban Thường vụ Thành ủy đồng chí Võ Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả đạt được và sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo đơn vị và sự chỉ đạo điều hành của đồng chí Bí thư Chi bộ, trong nữa nhiệm kỳ còn lại đồng chí Nghĩa đề nghị tập thể đơn vị đoàn kết, quyết tâm hơn nữa thực hiện nhiệm vụ được giao đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Chi bộ đề ra.

Đại diện Chi bộ đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Chi bộ xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và xin hứa sẽ cùng tập thể đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Chi bộ đề ra trong nữa nhiệm kỳ còn lại. Hội nghị đã được tổ chức thành công tốt đẹp./.
Hồ Thanh Bạch

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: