Sign In

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng

27/06/2023

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng
Ngày 26/6/2023, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng đã tiến hành công bố kết luận kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Tân Hồng. Đoàn kiểm sát do bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Hồng và các kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Huyện. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Ngọc Được - Phó Chi trưởng/Phụ trách Chi cục THADS huyện Tân Hồng và các chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Tân Hồng.
Theo Kết luận kiểm sát số 02/KL-VKSTH ngày 26/6/2023 thì về cơ bản, Chi cục THADS huyện Tân Hồng thực hiện việc tổ chức thi hành án các vụ việc trong kỳ kiểm sát đảm bảo đúng quy định pháp luật; bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong kỳ, tổng số thụ lý giải quyết 1.268 việc, trong đó số việc cũ chuyển sang là 208 việc, mới thụ lý là 1.060 việc, ủy thác 12 việc. Tổng số thi hành về tiền 91.762.893.000 đồng, trong đó số việc cũ chuyển sang là 30.728.993.000 đồng, mới thụ lý là 60.148.948.000 đồng, ủy thác 2.045.388.000 đồng.  Kết quả đạt được: về việc 70,16%/83% (còn thiếu 12,84% so với chỉ tiêu được giao) và về tiền 30,09%/47% (còn thiếu 16,91% so với chỉ tiêu).

Phát huy hiệu quả công tác, đảm bảo công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát được lãnh đạo Chi cục quan tâm và phân công Chấp hành viên kịp thời khắc phục những vi phạm, trả lời 100% văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã được Đoàn kiểm sát phát hiện kịp thời và kiến nghị, cũng như đề ra giải pháp khắc phục ngay nhằm tránh những sai sót gây ra hậu quả nghiêm trọng; đảm bảo cho các bản án, quyết định được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật./.
Phan Văn Tàn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: