Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐỒNG THÁP KIỂM TRA TOÀN DIỆN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HỒNG NGỰ

01/06/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐỒNG THÁP KIỂM TRA TOÀN DIỆN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HỒNG NGỰ
Vào các ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2023, Đoàn kiểm tra do ông Trần Công Bằng - Phó Cục trưởng làm Trưởng Đoàn đã đến kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự (theo Quyết định số 168/QĐ-CTHADS ngày 22/5/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp và Kế hoạch số 471/KH-CTHADS ngày 22/5/2023 của Đoàn kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự).
 
Kết quả kiểm tra cho thấy, từ ngày 01/10/2022 đến 30/4/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự đã giải quyết được 297 việc/12.540.918.000 đồng trong tổng số có điều kiện thi hành. Đã thực hiện tương đối tốt trên tất cả các mặt công tác như: Về nghiệp vụ tổ chức thi hành án; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (giải quyết dứt điểm không có đơn tồn động kéo dài); công tác kế toán nghiệp vụ; công tác Văn phòng… Bên cạnh những kết quả đã đạt được đơn vị cũng còn những mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: trong 7 tháng đầu năm 2023, tỉ lệ giải quyết xong về việc và tiền của đơn vị mặt dù đảm bảo tiến độ theo mặt bằng chung của tỉnh nhưng còn chưa cao, cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với những án liên quan đến tín dụng ngân hàng, án có giá trị lớn, đặt biệt là các vụ việc có điều kiện thi hành, nhưng quá 01 năm chưa thi hành án xong; kịp thời xác minh phân loại án chính xác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu 2023 và những năm tiếp theo đảm bảo thực chất, bền vững; thực hiện tốt các phần mềm; nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự; scan hồ sơ thi hành án…
Tại buổi thông báo kết quả kiểm tra, ông Trần Công Bằng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục đồng thời yêu cầu đơn vị trong thời gian tới khắc phục các hạn chế, thiếu sót, cần cố gắng, tích cực hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023.

Ông Trịnh Văn Tươm thay mặt đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra và đặc biệt tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Trần Công Bằng/ Phó cục trưởng-Trưởng đoàn kiểm tra và khắc phục hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra trong thời gian sớm nhất./
Thanh Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: