Sign In

Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021

04/01/2022

Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021
Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan Cục Thi hành án dân sự năm 2021, đề ra phương hướng công tác năm 2022 và tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động trong quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị. Được sự chấp thuận của Chi ủy Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự, chiều ngày 31 tháng 12 năm 2021, Thủ trưởng đơn vị Cục Thi hành án dân sự phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021.
Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; đồng chí Trần Công Bằng - Chủ tịch Công đoàn Cục Thi hành án dân sự và tất cả Đoàn viên Công đoàn Cục Thi hành án dân sự.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021; Báo cáo đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đơn vị, Công đoàn năm 2021…
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung trọng tâm mà Đoàn Chủ tịch gợi ý; nhiều ý kiến góp ý cho các dự thảo báo cáo, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Công đoàn, đề ra phương hướng, giải pháp cho năm 2022, đồng thời, Hội nghị đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2021 của Cục THADS đã đề ra.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vũ Quang Hiện, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan Cục Thi hành án dân sự không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…
Hội nghị đã thực hiện kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Cục Thi hành án dân sự với 03 thành viên, theo đó ông Đặng Đức Duy - Chánh Văn phòng Cục được Hội nghị tín nhiệm giới thiệu, bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỷ 2022-2024 với kết quả biểu quyết đạt 100%.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ đánh giá cao những kết quả đạt được của Cơ quan, Công đoàn trong năm 2021 và những tồn tại, hạn chế mà Cơ quan, Công đoàn đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra tại Hội nghị, theo đó đề nghị trong năm 2022 và những năm tiếp theo Cơ quan, Công đoàn tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục, hạn chế những khuyết điểm để Công đoàn ngày một phát triển, hoạt động có hiệu quả, góp phần chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của công đoàn viên.
Tại Hội nghị, Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn đã ký giao ước thi đua năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng. Đồng thời, với sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, thể hiện các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như:
- Phấn đấu 100% công chức, người lao động thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, qui định của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động của đơn vị. 
- Phấn đấu 100% công chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nội quy, quy chế cơ quan; tích cực cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng suất hiệu quả chất lượng công tác.
- Phấn đấu năm 2022, có từ 90% - 100% công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, ít nhất có từ 10 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Phấn đấu năm 2022, có 90% - 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 10 - 15% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. 100% tập thể đạt tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 40% tập thể đạt tiêu chuẩn lao động xuất sắc.
- Phấn đấu 100% công chức, người lao động đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, hưởng ứng và tham gia các phong trào, cuộc vận động do ngành và địa phương tổ chức. Phấn đấu hàng năm đều được công nhận đơn vị văn hóa và có 100% gia đình công chức được công nhận gia đình văn hóa.
- Xem xét đoàn viên ưu tú để đào tạo, bồi dưỡng và đề nghị các cấp uỷ Đảng xem xét kết nạp vào đảng (nếu có).
- Phấn đấu 100% công chức, người lao động nữ đăng ký phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đạt 100% trên tổng số đăng ký.
- Phấn đấu 100% công chức, người lao động đăng ký đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan văn hoá, xanh, sạch, đẹp,... xây dựng cơ quan, chi bộ, Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Tại Hội nghị, Công đoàn đã trao quyết định công nhận cho 07 Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2021; 03 Công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021; công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 cho 13 nữ đoàn viên Công đoàn và 03 nữ đoàn viên Công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.
                                                                                       Nguyễn Chí Hòa

Các tin đã đưa ngày: