Sign In

Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

20/03/2021

Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2021, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khanh, Bí thư Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động của Chi bộ và cơ quan Cục Thi hành án dân sự như:
- Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Một số nội dung của báo cáo chính trị: chủ đề Đại hội; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025...
- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tiếp đó, đồng chí Đỗ Thành Lơ, Chi ủy viên Chi bộ thông tin, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hướng dẫn các đảng viên viết bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2021.
Ngay sau khi quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, quan trọng của  Nghị quyết, cũng như chuyên đề để đảng viên cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2021, Bí thư Chi bộ Bùi Văn Khanh đề nghị các đảng viên, công chức, người lao động tiếp tục tập trung, dành thời gian hợp lý để nghiên cứu kỹ hơn, nắm vững những nội dung cốt lõi về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Đại hội và có sự liên hệ với tình hình thực tế ở Chi bộ, cơ quan Cục Thi hành án dân sự để đề ra chương trình, kế hoạch cá nhân rèn luyện phấn đấu và tổ chức thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.
Ngọc Thật

Các tin đã đưa ngày: