Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2020

24/12/2020

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2020
Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 01/11/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 10-KH/BTCĐUK ngày 11/11/2020 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020.
Chiều ngày 23/12/2020, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Chi ủy, cá nhân các đồng chí trong Chi ủy, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2020. Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ/Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, đồng chí Lê Thị Kim Tho - Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Đ/c Bùi Văn Khanh – Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.
 
Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Chi bộ do đ/c Bùi Văn Khanh – Bí thư Chi bộ trình bày tại Hội nghị đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy trên các lĩnh vực; đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp cũng như công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, từ đó kết quả các mặt công tác chuyên môn, công tác đảng, đoàn thể trong năm 2020 đảm bảo chất lượng, bền vững, nổi bật là toàn tỉnh thực hiện đạt, vượt 02 chỉ tiêu quan trọng về việc và về tiền, cụ thể: về việc đạt 85,07% (chỉ tiêu giao 80%) và về tiền đạt 54,06% (chỉ tiêu giao 38%), bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 
Bên cạnh đó, Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục. Trong đó nhấn mạnh hướng tới cần chú trọng và phát huy nhân tố con người; trong sinh hoạt Chi bộ, Chi uỷ phải dân chủ, minh bạch, khách quan; xác định rõ các nội dung trọng tâm để đưa ra Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến và kết luận cụ thể. Đồng thời, phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xuất phát từ điều kiện thực tế, từ cơ sở để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu xây dựng chi bộ phát triển vững mạnh toàn diện.
Thảo luận về báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy trình bày tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã nhất trí cao về kết quả đạt được cũng như các hạn chế, tồn tại mà báo cáo đã nêu. Trong đó, kết quả nổi bật là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Chi bộ, đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, hành chính của năm 2020. Các ý kiến cũng phân tích, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế, cũng như đề ra một số giải pháp khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Về Báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí Chi ủy viên, đảng viên trong Chi bộ đã được hội nghị thảo luận, cho ý kiến nhận xét, đánh giá trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan, nhằm giúp cho đảng viên thấy được các mặt ưu điểm, làm được cũng như hạn chế, tồn tại, để phát huy, khắc phục, hoàn thiện tốt hơn trong thời gian tới.
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu xếp loại đối với đảng viên, Chi bộ theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại theo quy định. Kết quả, có 26/26 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và biểu quyết đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh xem xét, xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Mai Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi ủy; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với chi bộ, đảng viên của Chi bộ thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo đúng theo quy định tại Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 01 tháng 11 năm 2020 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Đồng chí Mai Thanh Hải yêu cầu Chi ủy nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo, các văn bản có liên quan, để báo cáo về Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó, Chi ủy kịp thời thực hiện việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định./.

Tác giả ảnh: Phan Thanh Việt
Theo Chi bộ cơ cở Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: