Sign In

Quán triệt, học tập, Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khóa XI

06/04/2022

Quán triệt, học tập, Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khóa XI
Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 16/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI, chiều ngày 05/4/2022 Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh  Khóa XI. Tham dự buổi học tập có đồng chí Võ Trường An - đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, cùng toàn thể đảng viên, công chức và người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.
Tại Hội nghị đồng chí Vũ Quang Hiện - Phó Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã triển khai, quán triệt 06 Nghi quyết và 02 kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI, cụ thể: Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27/9/2021 về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối công tác dân vận đến năm 2025; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/9/2021 về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/12/2021 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết số 06 -NQ/TU ngày 31/12/2021 về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; Nghị quyết số 06 -NQ/TU ngày 31/12/2021 về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kết luận số 253-KL/TU ngày 31/12/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kết luận số 254-KL/TU ngày 31/12/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Tiếp theo chương trình đồng chí Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự triển khai, quán triệt 08 kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI, cụ thể: Kết luận số 205-KL/TU ngày 28/9/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn; Kết luận số 245-KL/TU ngày 23/11/2021 về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 246-KL/TU ngày 23/11/2021 về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 248-KL/TU ngày 26/11/2021 về tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kết luận số 249-KL/TU ngày 01/12/2021 về tiếp tục phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 250-KL/TU ngày 09/12/2021 về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu nông nhiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025 và Kết luận số 204-KL/TU ngày 27/9/2021 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2021-2025.
Qua buổi học tập đã giúp các đảng viên, công chức và người lao động Cục Thi hành án dân sự nắm được những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết và Kết luận mà Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI đề ra, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Kế hoạch của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Nguyễn Chí Hòa

Các tin đã đưa ngày: