Sign In

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác thi hành án dân sự Quý I/2020

12/02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác thi hành án dân sự Quý I/2020
Sáng 11/02/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Quý I/2020 với 63 Cục Thi hành án dân sự. Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi chủ trì Hội nghị, các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Trần Thị Phương Hoa và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục đã tham gia hội nghị tại điểm cầu Trung ương, tại các điểm cầu địa phương có sự tham dự của Lãnh đạo các Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục
Thực hiện quy chế làm việc của Tổng cục, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Quý I/2020 nhằm đánh giá kết quả, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ công tác THADS quý I/2020, thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2020. Theo báo cáo của Tổng cục, trong quý I/2020, các cơ quan THADS trong toàn Hệ thống đã triển khai đồng bộ, kịp thời các mặt công tác ngay từ những ngày đầu của năm công tác. Trong bối cảnh số việc, tiền thụ lý mới tiếp tục tăng so với năm 2019 (tăng 42.135 việc (7,28%), tương đương với trên 61.828 tỷ đồng (33,72%)), đồng thời, các cơ quan THADS đang thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các Chi cục THADS theo Nghị quyết  số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, nhưng các cơ quan THADS đã nỗ lực tổ chức thi hành để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Do đó, giá trị tuyệt đối thi hành xong cao hơn năm 2019 cả việc và về tiền, tăng 10.191 việc (6,70%), tăng trên 3.993 tỷ đồng (39,87%). Việc thi hành các khoản thu cho tổ chức tín dụng; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, đặc biệt là các vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo được tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục có chuyển biến tích cực đã giải quyết xong và đưa ra khỏi danh sách 04 vụ việc.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự Quý I/2020 vẫn còn một số hạn chế. Về kết quả thi hành án, mặc dù số tuyệt đối thi hành xong cả về việc và tiền đều tăng so với cùng kỳ năm 2019, nhưng về tỷ lệ giảm. Một số địa phương có kết quả thi hành án xong đạt thấp, nhất là về tiền, như: Quảng Bình (2,02%), Phú Yên (2,50%), Hà Nam (3,81%), Nam Định (4,20%), Cà Mau (4,23%), cá biệt, có một số Chi cục THADS đạt kết quả rất thấp về tiền như: Chi cục THADS huyện An Dương, Tp Hải Phòng (0,79%), Chi cục THADS thành phố Đồng Hới, Quảng Bình (0,63%), ...
Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của một số đơn vị liên quan thuộc Tổng cục, ý kiến phát biểu của 6 cơ quan THADS địa phương. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Tổng Cục trưởng đã kết luận chỉ đạo Hội nghị, trong đó nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị trong toàn Hệ thống THADS tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng, Bộ Tư pháp, trong đó cần lưu ý tập trung hoàn thành các đề án, văn bản được giao theo kế hoạch như chủ trì, phối hợp xây dựng Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch số 120-KH/BCSĐ ngày 19/12/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về thực hiện các kết luận và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chú trọng kiểm tra, giám sát việc xác minh điều kiện thi hành án, bảo đảm phân loại án chính xác; tập trung phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng trên địa bàn để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo thi hành án đúng pháp luật, nâng cao kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm, tham nhũng, tiêu cực và khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan THADS, đặc biệt là kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý.
 
                                                                                                                              Trung tâm TK, QLDL và ƯDCNTT


Theo Website Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: