Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai thông báo 1094/TB-CTHADS ngày 13/11/2023 Kết quả đánh giá xếp loại công chức đối với Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện năm 2023

13/11/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: