Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC KIỂM TRA TOÀN DIỆN TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN IA GRAI

25/05/2020

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC KIỂM TRA TOÀN DIỆN  TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN IA GRAI
Thực hiện Quyết định số 543/QĐ-CTHADS ngày 12/5/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về Kiểm tra công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai. 
        Trên cơ sở đó, cùng ngày Đoàn Kiểm tra đã ban hành Kế hoạch số 544/KHKT-CTHADS về việc triển khai công tác kiểm tra toàn diện đôi với Chi cục THADS huyện Ia Grai. Theo Chương trình, Kế hoạch Kiểm tra do Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng từ đầu năm 2020, Chi cục THADS huyện là đơn vị thứ ba được Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức kiểm tra toàn diện.
        Sáng ngày 25/5/2020, thực hiện Quyết định 543/QĐ-CTHADS, Đoàn Kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Tùng – Phó Cục trưởng-Trưởng Đoàn Kiểm tra cùng thành viên Đoàn là đại diện Lãnh đạo, công chức thuộc các Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Văn phòng, Phòng Tài chính-Kế toán tổ chức kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai với sự tham dự của 08 đồng chí là lãnh đạo và công chức của Chi cục THADS huyện.
        Theo phân công, ủy quyền của Trưởng Đoàn, đồng chí Phạm Văn Đề-Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thay mặt Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định và giới thiệu thành viên của Đoàn Kiểm tra. Nghe đồng chí Nguyễn Quốc Tùng-Phó Cục trưởng-Trưởng Đoàn quán triệt, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của thành viên trong Đoàn, đồng chí Trưởng Đoàn đề nghị lãnh đạo và công chức Chi cục THADS huyện Ia Grai phối hợp với Đoàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra theo Kế hoạch.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện làm việc với Đoàn Kiểm tra-Cục Thi hành án dân sự tỉnh
        Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn Kiểm tra và ý kiến của các đồng chí thành viên trong Đoàn, thay mặt đơn vị đồng chí Nguyễn Hồng Nam-Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác từ ngày 01/10/2018 đến 31/3/2020, đồng thời báo cáo việc đơn vị đã chủ động phân công nhiệm vụ công tác phối hợp với Đoàn cho từng công chức, đề nghị Đoàn tập trung xem xét đối với các vụ việc khó khăn, vướng mắc của đơn vị, giải thích, hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Chi cục nghiêm túc chấp hành việc khắc phục hạn chế, thiếu sót mà Đoàn yêu cầu./.
                                                                                              THEO NGUYỄN HỒNG NAM-CHI CỤC TRƯỞNG

Các tin đã đưa ngày: