Sign In

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2019

07/05/2019

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2019
      Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai. 
      Chiều ngày 06/5/2019, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 5/2019 và thảo luận chuyên đề quý II/2019 với nội dung “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm”.
      Theo phân công của đồng chí Đào Trọng Giáp – Bí thư, Chi bộ được nghe đồng Nguyễn Phúc Chiến – Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ đảng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA trình bày báo cáo chuyên đề Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm”. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan THADS tỉnh đã thi hành xong 3.789 việc trên 7464 việc có điều kiện đạt tỷ lệ 50,76% và thi hành xong 92 tỷ 546 triệu 856 nghìn đồng trên 651 tỷ 364 triệu 806 nghìn đồng có điều kiện đạt tỷ lệ 17%. So với chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục THADS giao năm 2019 thi hành đạt 73% về việc và 33,5% về tiền thì các cơ quan THADS tỉnh Gia Lai 6 tháng cuối năm còn phải thi hành 22,3% về việc và 16,5% về tiền. Chuyên đề do Tổ đảng chuẩn bị đã đánh giá một cách trách nhiệm, làm nổi bật những khó khăn, thách thức trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 bằng 9 giải pháp cụ thể.
                
      (Chi bộ nghe đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh -Phó Bí thư Chi bộ quán triệt, thông báo các Văn bản của Trung ương)
      Đã có 08 ý kiến của các đồng chí đảng viên thảo luận dân chủ, trách nhiệm và bổ sung một số giải pháp thúc đẩy cho công tác THADS đạt và vượt chỉ tiêu được giao.
      Kết luận nội dung sinh hoạt chuyên đề đồng chí Đào Trọng Giáp đã chỉ đạo, thông báo năm 2019, công tác THADS được Chi bộ định hướng và yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung thực hiện các vụ việc giá trị thi hành lớn, án tín dụng ngân hàng, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Kế hoạch được Tổng cục THADS phê duyệt đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và Chương trình công tác năm 2019 của Chi bộ đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ THADS./.
Theo Nguyễn Thị Huyền, Chi ủy viên


Theo Nguyễn Thị Huyền-Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: