Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC KIỂM TRA TOÀN DIỆN TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KRÔNG PA

12/11/2019

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC KIỂM TRA TOÀN DIỆN TẠI  CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KRÔNG PA
      Thực hiện Quyết định số 1421/QĐ-CTHADS; Kế hoạch số 1422/KH-CTHADS ngày 06/11/2019 cuả Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục THADS huyện Krông Pa. Để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn Chi cục THADS huyện thực hiện đảm bảo nề nếp, hiệu quả đối với các nội dung công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; công tác Văn phòng, nghiệp vụ tổ chức thi hành án và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.
      Ngày11/11/2019, Đoàn Kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Tùng – Phó Cục trưởng, Trưởng Đoàn cùng thành viên Đoàn là đại diện Lãnh đạo, công chức thuộc các Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Văn phòng, Phòng Tài chính-Kế toán tổ chức kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pa. Đơn vị đầu tiên được Cục THADS tỉnh tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra năm 2020.
 
      Sau khi công bố Quyết định và giới thiệu thành viên của Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quốc Tùng-Phó Cục trưởng đã yêu cầu lãnh đạo Chi cục THADS huyện và công chức chuyên môn tạo điều kiện để Đoàn làm việc đạt kết quả, thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, đồng thời ủy quyền đồng chí Phạm Văn Đề-Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo-Phó Trưởng Đoàn thông báo nội dung, phân công thành viên Đoàn tổ chức kiểm tra tại đơn vị theo các mảng công tác của Kế hoạch số 1422/KH-CTHADS và đề nghị Chi cục cung cấp hồ sơ, tài liệu nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ kiểm tra của Đoàn.
      Đồng chí Hoàng Văn Phượng-Chi cục trưởng thay mặt Chi cục báo cáo kết quả công tác của Chi cục theo nội dung kế hoạch Kiểm tra của Cục; đề nghị Đoàn kịp thời hướng dẫn cho Chi cục đối với các nhiệm vụ công tác chưa đạt kết quả theo quy định./.


Theo Nguyễn Thị Huyền

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: