Sign In

LÃNH ĐẠO CỤC TỔ CHƯC TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 4 NĂM 2019

11/04/2019

LÃNH ĐẠO CỤC TỔ CHƯC TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 4 NĂM 2019
          Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Cục Thi hành án dân sự tỉnh  ban hành kèm theo Quyết định số 616/QĐ-CTHADS ngày 04/6/2015 và theo chủ trương của Đảng, quán triệt, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân.
         Ngày 10/4/2019, đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiếp công dân tại trụ sở Cục. Tham dự có đồng chí Ngô Xuân Sơn-Phó trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đồng chí Lê Thị Châm-Thẩm tra viên.
          Đã có 04 lượt công dân (ông bà Lê Thị Lập + Nguyễn Văn Phúc;  Phùng Thị Kim Oanh, Trần Thị Kim Nga, Nguyễn Thị Tuyết Nhung) đến  Cục Thi hành án dân sự tỉnh để tiếp tục phản ánh, kiến nghị giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự.
          
          Đây đều là những vụ việc mà Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, song đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh vẫn kiên nhẫn tiếp xúc, lắng nghe công dân trình bày và tiếp tục giải thích, hướng dẫn và động viên, thuyết phục công dân đối với những vụ việc đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS.
         Về vụ việc nào không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục đã thông báo, yêu cầu Chi cục THADS cấp huyện báo cáo kết quả giải quyết ngay trong tuần để có cơ sở trả lời công dân./.


Theo Nguyễn Thị Huyền-Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: