Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐAK PƠ

17/04/2019

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐAK PƠ
      Để tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao cho Chi cục THADS, nhất là các vụ việc thi hành án tín dụng ngân hàng. Ngày 12/4/2019, đồng chí Phan Đình Hưng-Phó Cục trưởng, Trưởng đoàn công tác của Cục đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên Chi cục THADS huyện Đak Pơ. Tham dự Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Phúc Chiến-Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA, đồng chí Nguyễn Thị Huyền – Phó Chánh Văn phòng Cục.
      Đoàn công tác của Cục đã nghe đồng chí Ngô Thanh Nghị - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự của đơn vị 6 tháng đầu năm 2019, theo đó đơn vị thi hành xong 54% về việc và 5,32% về tiền. Trong đó, có 09 vụ việc án tín dụng ngân hàng phải thi hành bằng 42,8 tỷ đồng (với 06 vụ việc có điều kiện; 03 vụ việc chưa có điều kiện thi hành). Riêng vụ Công ty TNHH Tân Phát Đạt phải thi hành trên 37,5 tỷ đồng.
      Đồng chí Phan Đình Hưng, Nguyễn Phúc Chiến đã tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ thi hành án tín dụng ngân hàng của Chấp hành viên đồng thời phân tích, hướng dẫn các biện pháp tổ chức thi hành đảm bảo theo trình tự, thủ tục về thi hành án đối với từng vụ việc. Chỉ đạo Chi cục khẩn trương thực hiện biện pháp bán đấu giá tài sản vụ Tân Phát Đạt theo hình thức rút gọn.
      Đồng chí Ngô Thanh Nghị đã cam kết rằng trong 6 tháng cuối năm, chi cục nỗ lực, tích cực tập trung giải quyết vụ Tân Phát Đạt góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự mà Cục đã giao cho Chi cục năm 2019./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: