Sign In

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương về những vụ việc có giá trị lớn có điều kiện thi hành.

22/03/2018

Chiều ngày 20/3/2018, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Hải Dương để nghe kế hoạch tổ chức thi hành và chỉ đạo giải quyết những vụ việc có giá trị lớn có điều kiện thi hành, tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Thịnh- Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
 Sau khi nghe tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Hải Dương báo cáo kế hoạch tổ chức thi hành án, kết quả đã thực hiện được , những nội dung công việc cụ thể cần phải tiếp tục thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án của từng vụ việc cụ thể và ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Thịnh- Trưởng phòng Nghiệp vụ. Đồng chí  Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng Cục THADS tỉnh có ý kiến như sau:

Chi cục THADS thành phố Hải Dương nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Cục THADS tỉnh về việc lập danh sách 10 vụ việc có giá trị lớn có điều kiện thi hành có khó khăn vướng mắc và dự kiến kế hoạch tổ chức thi hành. Một số việc đã tổ chức thi hành sát với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên có nhiều việc dự kiến kế hoạch tổ chức thi hành chưa sát với thời gian thực hiện, cần phải xây dựng kế hoạch và tiếp tục tổ chức thi hành các việc sao cho đúng thời gian, đảm bảo tiến độ công việc đã đề ra.
 
Sau buổi làm việc hôm nay, các Chấp hành viên phải xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành cụ thể thời gian thực hiện nội dung công việc, không để kéo dài, cập nhật thường xuyên, đầy đủ kết quả thực hiện vào danh sách. Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Chấp hành viên thực hiện theo kế hoạch, đồng thời nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của từng vụ việc để tháo gỡ.
   
Chi cục THADS thành phố phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trong quá trình tổ chức thi hành. Lập danh sách các vụ việc có liên quan đến việc xử lý quyền sử dụng đất, nêu cụ thể về những khó khăn trong công tác phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố để báo cáo Ban Chỉ đạo THADS thành phố và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và Cục THADS tỉnh chỉ đạo giải quyết. Ngoài ra, Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố tiếp tục rà soát các vụ việc khác để cập nhật vào danh sách và xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành.

Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Chấp hành viên thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi hành các vụ việc có liên quan đến tín dụng ngân hàng đảm bảo đúng tiến độ, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2108.

Đồng chí Đồng Văn Kiên- Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố thay mặt tập thể Lãnh đạo Chi cục và các Chấp hành viên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng và hứa sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả để phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao năm 2018./.
                                                                                                        CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Các tin đã đưa ngày: