Sign In

CHI BỘ, CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BÌNH GIANG TỈNH HẢI DƯƠNG PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ NĂM 2021 - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.

05/07/2021

CHI BỘ, CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BÌNH GIANG TỈNH HẢI DƯƠNG PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ NĂM 2021 - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.
Trên cơ sở Chương trình trọng tâm và Kế hoạch công tác năm của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương; Yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang; Chi bộ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang đã triển khai, quán triệt tới toàn thể đảng viên, công chức và ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị;  đồng thời đăng ký nhiệm vụ đột phá của năm 2021.  
Theo đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang đã đăng ký nhiệm vụ đột phá trọng tâm năm 2021 là: Tập trung phấn đấu nâng cao chất lượng thi hành án dân sự, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về tiền được giao.


Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trọng tâm, trọng điểm của Lãnh đạo Chi cục, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, hưởng ứng khắc phục mọi khó khăn phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chung và phấn đấu thực hiện công việc đột phá đã đăng ký từ đầu năm, nhằm hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1945-19/7/2021) của tập thể đảng viên, công chức, người lao động; Tính đến 30/6/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:
Kết quả về việc 09 tháng đạt tỷ lệ thi hành xong trên tổng số có điều kiện thi hành là 75,32%.  (Vượt 13,07 % so với chỉ tiêu được giao là 83%/12 tháng; Vượt 0,32% so với Kế hoạch phát động thi đua số 460/KH-CTHADS ngày 07/4/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương là 75%)

Kết quả về tiền 09 tháng đạt tỷ lệ thi hành xong trên tổng số có điều kiện thi hành là 52,49%. ( Vượt 21,74 so với chỉ tiêu được giao là 41%/12 tháng; Vượt 17,49% so với Kế hoạch phát động thi đua số 460/KH-CTHADS ngày 07/4/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương là 35%).
 
Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Giang; Đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện ban hành Nghị quyết phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang trong công tác thi hành án dân sự. Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021, quán triệt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cụ thể hóa nhiệm vụ tới từng đảng viên, công chức, người lao động thuộc đơn vị; Thường xuyên trao đổi, thống nhất, phối hợp giữa lãnh đạo Chi cục với Chi bộ và Công đoàn của đơn vị nhằm thống nhất mục tiêu, phương hướng phấn đấu của tập thể đơn vị; tăng cường khối đoàn kết thông nhất của toàn thể công chức người lao động thuộc đơn vị quản lý; kịp thời động viên, khuyến khích những mặt tích cực của công chức người lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị. Chỉ đạo Chấp hành viên tập trung quan tâm tới công tác xác minh, tổ chức đôn đốc thi hành án đối với việc thi hành án trọng tâm, đề ra phương pháp cụ thể phù hợp với từng việc thi hành án để giải quyết có hiệu quả trên thực tế.
Hòa chung khí thế kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, Chi bộ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao vai trò, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
 
Nguyễn Đình Kiên – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: