Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

12/06/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2020
Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng chuyên môn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà, để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
Thay mặt Chi cục, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà- Chi cục trưởng báo cáo kết quả 8 tháng đầu năm, kết quả cho thấy: Chi cục THADS huyện Thanh Hà đã bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ngành dọc cấp trên, Kế hoạch công tác THADS năm 2020 của Cục THADS tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thanh Hà xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, trở ngại do tình hình chung đại dịch covid-19, các tổ chức ở cơ sở chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc nên việc tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự có phần chững lại. Tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Kết quả công tác 08 tháng năm 2020 về việc đạt 70,75%; về tiền đạt 54,37% trong tổng số án và tiền có điều kiện thi hành. Chi cục đã tổ chức Đại hội chi bộ thành công; một số mặt công tác khác được triển khai, thực hiện đầy đủ theo đúng sự chỉ đạo của Cục thi hành án dân sự tỉnh , như: công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính, công tác phối hợp,…. Về nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2020: Tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động của Chi cục đặt mục tiêu quyết tâm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được Ngành và Cục thi hành án dân sự tỉnh giao.
Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Hà báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chi cục trưởng, công chức và người lao động của Chi cục, ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo Phòng chuyên môn, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà trong 08 tháng năm 2020. Bên cạnh những kết quả thành tích mà Chi cục đạt được, cần phải tiếp tục duy trì sự chủ động nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ những tháng còn lại. Đối với những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.
Đồng chí Cục trưởng Nguyễn văn Tuấn làm việc tại Chi cục THADS huyện Thanh Hà

Đồng chí Cục trưởng chỉ đạo nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020 còn nặng nề, dù kết quả thi hành án 08 tháng năm 2020 đã đạt được đáng khích lệ nhưng chỉ là bước đầu. Vì vậy, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới , đồng chí Cục trưởng yêu cầu: Tập thể lãnh đạo, chấp hành viên và cán bộ, công chức của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Hà phải tập trung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục thi hành án dân sự tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối Nội chính, các cơ quan chuyên môn của huyện, đặc biệt là sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương trong quá trình tác nghiệp và tổ chức thi hành án. Lãnh đạo, chấp hành viên và cán bộ, công chức Chi cục phải giữ vững sự đoàn kết, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của ngành và cơ quan. Các chấp hành viên, công chức Chi cục phải xây dựng các kế hoạch công tác đầy đủ, cụ thể và chi tiết, từ đó đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó cần phải triệt để tuân thủ các trình tự, thủ tục pháp luật qui định; lưu ý, tập trung vào các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc khó khăn phức tạp; Chi cục trưởng phải trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ, làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Hà nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020 tạo tiền đề cho năm tiếp theo.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chi cục trưởng thay mặt cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà hứa quyết tâm hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu được Ngành và Cục Thi hành án tỉnh giao năm 2020.
                                                                                                        Vũ Công An- Chấp hành viên
                                                                                        Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh hà

 
 

Các tin đã đưa ngày: