Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương tổ chức Hội nghị tiếp nhận hồ sơ thi hành án, sau khi có Quyết định sáp nhập năm xã vào địa bàn thành phố.

03/01/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương tổ chức Hội nghị tiếp nhận hồ sơ thi hành án, sau khi có Quyết định sáp nhập năm xã vào địa bàn thành phố.
Ngày 16 tháng 10 năm 2019 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị Quyết số 788/NQ-UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo đó, UBTVQH quyết định sáp nhập hai xã Tiền Tiến và Quyết Thắng của huyện Thanh Hà vào thành phố Hải Dương; hai xã Gia Xuyên và Liên Hồng của huyện Gia Lộc vào thành phố Hải Dương; xã Ngọc Sơn của huyện Tứ Kỳ vào thành phố Hải Dương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.
Trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo bằng văn bản số 2065/CTHADS-VP ngày 27/12/2019 về việc thực hiện nội dung này. Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Chi cục THADS thành phố Hải Dương tổ chức Hội nghị chuyển giao hồ sơ thi hành án dân sự của năm xã về địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện: Thanh Hà, Gia Lộc và Tứ Kỳ; lãnh đạo UBND và cán bộ Tư pháp của các xã Gia Xuyên, Liên Hồng, Tiền Tiến, Quyết Thắng, Ngọc Sơn và Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Hải Dương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn đối với các xã trước khi sáp nhập, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện thông tin về điều kiện thi hành án của các đương sự còn phải thi hành, tính chất của từng hồ sơ thi hành án; Lãnh đạo UBND, cán bộ Tư pháp các xã  thông tin về nhân thân, địa chỉ, mối quan hệ gia đình của từng đương sự phải thi hành án, cũng như những nộ dung về Trưởng thôn thuộc các xã để Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Hải Dương khi tiếp nhận, nghiên cứu, giải quyết hồ sơ thi hành án được thuận lợi.
Về thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án, Chi cục THADS các huyện thực hiện việc ủy thác (kèm theo hồ sơ gốc, sau khi sao lại) cho Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hải Dương theo quy định tại Điều 55 Luật THADS (được sửa đổi bổ sung năm 2014); biên lai thu tạm ứng án phí; biên lai thu trước Quyết định thi hành án; hồ sơ vật chứng và vật chứng (nếu có); tài liệu liên quan đến việc xác nhận kết quả thi hành án, các Chi cục THADS huyện rà soát và chuyển cho Chi cục THADS thành phố Hải Dương.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý- Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Hải Dương cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Chi cục THADS các huyện trong việc chuyển giao hồ sơ được đầy đủ, kịp thời, cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Đảng ủy, UBND các xã sáp nhập vào thành phố Hải Dương trong công tác THADS trên địa bàn và đề nghị Lãnh đạo các xã quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chi cục THADS thành phố Hải Dương trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trên đại bàn.

Trong thời gian tới Chi cục Thi hành án các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã cam kết sẽ chủ động, tích cực phối hợp để công tác bàn giao đạt kết quả cao. 
 
                                                                                                          CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: