Sign In

Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang

12/06/2020

Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang
Thực hiện Kế hoạch công tác, chiều ngày 09 tháng 6 năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức và người lao động Chi cục THADS huyện Bình Giang, để nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 8 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 4 tháng cuối năm 2020. Tham dự có đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng: Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án và Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Kết quả công tác THADS 8 tháng đầu năm 2020 của Chi cục THADS huyện Bình Giang, do đồng chí Vũ Tuấn Anh, Chi cục trưởng báo cáo cho thấy: Lãnh đạo Chi cục đã triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên đến công chức chức và người lao động trong đơn vị, xây dựng, khai triển kế hoạch công tác năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, chủ động tổ chức đôn đốc, xác minh phân loại, thi hành các vụ việc theo quy định. Qua đó, kết quả công tác 8 tháng đạt được: Về việc đạt 77,24%, về giá trị đạt 4,85%; Công tác phối hợp giữa Chi cục với các cơ quan trong khối Nội chính được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc…
          Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác 8 tháng đầu năm, Lãnh đạo, công chức và người lao động của Chi cục đã phát biểu ý kiến về kết quả đạt được trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Chi cục, với các Phòng chuyên môn thuộc Cục và đồng chí Cục trưởng để mỗi công chức, người lao động của Chi cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các ý kiến của đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục đã trao đổi trở lại về kiến nghị, đề xuất của Chi cục và đề nghị Lãnh đạo Chi cục chủ động thông tin, trao đổi những nội dung vụ việc có liên quan đến chức năng của các Phòng chuyên môn để phối hợp được chặt chẽ, hiệu quả.
  
 Đồng chí Cục trưởng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục THADS huyện Bình Giang trong thời gian qua,          

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục THADS huyện Bình Giang trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác cần phải khắc phục trong thời gian tới, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, chia sẻ những khó khăn chung của Chi cục, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo, công chức và người lao động của Chi cục phải quyết liệt thực hiện các nhiệm vị, giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
 
                                                                               Nguyễn Đình Kiên- Phó Chi cục trưởng
                                                                              Chi cục THADS huyện Bình Giang

Các tin đã đưa ngày: