Sign In

Đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương làm việc tại Chi cục THADS thành phố Hải Dương

23/10/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác, sáng ngày 22/10/2020, tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hải Dương, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức và người lao động của Chi cục THADS thành phố để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Tiêu Thanh Bình,Trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh.
Thay mặt Chi cục THADS thành phố Hải Dương, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Chi cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố với sự quyết tâm, nhất trí, đồng lòng và tinh thần đoàn kết cao của tập thể Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, công chức, người lao động, đơn vị đã đạt và vượt 02 chỉ tiêu được giao, về việc đạt 81,14%, về tiền đạt 44,23%; số việc đã tổ chức cưỡng chế là 10 việc đảm bảo an toàn, thành công. Bên cạnh đó, đồng chí Chi cục trưởng cũng nêu một số thuận lợi và khó khăn trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị trong năm công tác 2020 như: lượng án lớn, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài, đơn thư khiếu nại ... gây sức ép cho quá trình tổ chức việc thi hành án của các Chấp hành viên. Tại báo cáo, đồng chí Chi cục trưởng cũng đã nêu nổi bật nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của Chi cục vẫn là tập trung mọi nguồn lực để giải quyết việc thi hành án, đặc biệt xác định công tác trọng tâm là giải quyết những vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng, các vụ việc phức tạp kéo dài nhằm nhanh chóng bám sát chỉ tiêu về tiền. Trong năm 2021, phấn đấu giải quyết được 70% các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn ( có báo cáo chi tiết danh sách các vụ việc kèm theo).
Trên cơ sở báo cáo, Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức thi hành án và người lao động của đơn vị đã phát biểu ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục để các mặt công tác của đơn vị trong năm 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn là lá cờ đầu của toàn tỉnh.
Tại cuộc họp, các ý kiến của Trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã trao đổi và thông tin một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến chức năng của các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh nhằm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với đơn vị để tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục THADS thành phố Hải Dương trong năm 2020, biểu dương những thành tích, sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động. Đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị đã nêu, để tập trung mọi nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2021. Bên cạnh đó, đồng chí Cục trưởng cũng chia sẻ cùng đơn vị những vướng mắc, khó khăn mà đơn vị đã khắc phục và sự cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Cục trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo, công chức và người lao động của Chi cục phải thực sự quyết liệt, tập trung hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tại buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng chỉ đạo Lãnh đạo, công chức và người lao động của đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và các giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, để từ đó toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị có phương hướng, kế hoạch, giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Tiếp thu ý kiến kết luận của Cục trưởng, trên cơ sở định hướng về những nhiệm vụ trọng tâm và sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, người lao động của đơn vị, sang năm công tác mới, Chi cục THADS thành phố Hải Dương quyết tâm phấn đấu sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác được giao.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương
 

Các tin đã đưa ngày: