Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá tài sản kê biên

26/07/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá tài sản kê biên
Ngày 12/7/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan của huyện Cẩm Giàng và chính quyền địa phương để tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá tài sản kê biên.
Thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2018/QĐST-KDTM ngày 13/6/2018 và Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định sơ thẩm số 01/2018/QĐ-SCBSQĐ ngày 18/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 518/QĐ-CCTHADS ngày 08/7/2019 Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, thi hành đối với: 
Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thương mại và Xây dựng điện Danh Hiền (viết tắt là Công ty điện Danh Hiền), địa chỉ: Thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Danh Từ, chức vụ: Giám đốc Công ty.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1948 và bà Phạm Thị Diềm, sinh năm 1952, đều trú tại: Thôn 3, xã Cẩm Sơn (nay là xã Định Sơn), huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Danh Từ, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị Thiết, sinh năm 1963, địa chỉ: Cụm số 3, thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, là người có tài sản để thế chấp, bảo đảm cho Công ty điện Danh Hiền vay tiền của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (viết tắt là SeABank)
         Các khoản phải thi hành:
         Công ty điện Danh Hiền có trách nhiệm trả cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á số nợ tính đến ngày 04/6/2018 là: 1.203.202.268 đ (Một tỷ hai trăm linh ba triệu hai trăm linh hai nghìn hai trăm sáu mươi tám đồng) (bao gồm: tiền nợ gốc là 1.072.409.917 đồng; tiền nợ lãi là 130.792.351 đồng) và lãi phát sinh đối với khoản tiền nợ gốc còn lại, kể từ ngày 5/6/2018 đến khi thanh toán hết nợ theo mức lãi suất tại Hợp đồng hạn mức tín dụng số: 1615500021/HĐHMTD ngày 06/6/2016 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng số 1615500021.01/PLHĐHMTD ngày 08/6/2016.
* Về xử lý tài sản thế chấp:
Nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng điện Danh Hiền được đảm bảo bằng tài sản thế chấp gồm:
        - Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 234, tờ bản đồ số 01, diện tích 215m2 đất (trong đó: Đất ở nông thôn là 200m2, đất trồng cây lâu năm là 15m2) tại thôn 3, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 960575, số vào sổ H 00654.QSDĐ/CS-CG do UBND huyện Cẩm Giàng cấp ngày 11/02/2009 cho bà Phạm Thị Diềm theo Hợp đồng thế chấp số: 1615500021.01/HĐTC ngày 08/6/2016.
       - Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 233, tờ bản đồ số 01, diện tích 624m2 đất (trong đó: Đất ở là 200m2, đất trồng cây lâu năm là 204m2, đất trồng cây hàng năm là 220m2) tại thôn 3, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 217431, số vào sổ 452.QSDĐ do UBND huyện Cẩm Giàng cấp ngày 20/7/1998 cho bà Phạm Thị Diềm theo Hợp đồng thế chấp số: 1615500021.01/HĐTC ngày 08/6/2016.
       - Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 84, tờ bản đồ số 02, diện tích 161m2 đất ở tại nông thôn tại thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 730901, số vào sổ H 1970 QSDĐ/CH-CG do UBND huyện Cẩm Giàng cấp ngày 05/12/2008 cho ông Nguyễn Danh Từ và bà Nguyễn Thị Thiết theo Hợp đồng thế chấp số: 1615500021/HĐTC ngày 06/6/2016.
          Kết quả giải quyết:
Đối với tài sản bảo đảm là hai thửa đất: Thửa đất số 233 và 234, tờ bản đồ số 01 tại thôn 3, xã Cẩm Sơn (nay là xã Định Sơn), huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương của ông Nguyễn Văn Dương và bà Phạm Thị Diềm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng đã giải quyết xong năm 2019, thu số tiền nợ gốc cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á là 1.072.409.917 đồng.
          Sau khi xử lý tài sản nêu trên thì Công ty điện Danh Hiền còn phải trả Ngân hàng TMCP Đông Nam Á số tiền nợ lãi tính đến ngày 04/6/2018 là: 130.792.351 đồng và lãi phát sinh đối với khoản tiền nợ gốc còn lại, kể từ ngày 5/6/2018 đến khi thanh toán hết nợ theo mức lãi suất tại Hợp đồng hạn mức tín dụng số: 1615500021/HĐHMTD ngày 06/6/2016 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng số 1615500021.01/PLHĐHMTD ngày 08/6/2016.
Ngày 15/9/2020, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng ra Quyết định cưỡng chế số 05/QĐ-CCTHADS, kê biên, xử lý Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 84, tờ bản đồ số 02, diện tích 161m2 đất ở nông thôn tại thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 730901, số vào sổ H 1970 QSDĐ/CH-CG do UBND huyện Cẩm Giàng cấp ngày 05/12/2008 cho ông Nguyễn Danh Từ và bà Nguyễn Thị Thiết, để thanh toán số nợ còn lại Hợp đồng hạn mức tín dụng số: 1615500021/HĐHMTD ngày 06/6/2016 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng số 1615500021.01/PLHĐHMTD ngày 08/6/2016.
 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng đã tổ chức cưỡng chế kê biên theo quyết định cưỡng chế nêu trên vào ngày 14/12/2021.
Tài sản kê biên đã được thẩm đinh giá và đấu giá theo quy định. Người trúng đấu giá tài sản kê biên nêu trên là:  Ông Nguyễn Trọng Hiệu, sinh năm 1979 – CCCD số 030079003903, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/8/2021, địa chỉ: Thôn Ngọ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
          Ngày 12/7/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng đã phối hợp  với các cơ quan chuyên môn có liên quan của huyện Cẩm Giàng và chính quyền địa phương, tiến hành cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá tài sản kê. Buổi cưỡng chế đã thành công tốt đẹp./.
 
                                      Lê Hồng Suy – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: