Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương tổ chức cưỡng chế thi hành án vụ ông Nguyễn Duy Lạng và bà Đỗ Thị Lại

25/11/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương tổ chức cưỡng chế thi hành án vụ ông Nguyễn Duy Lạng và bà Đỗ Thị Lại
Thực hiện chức năng nhiệm vụ tổ chức thi hành các Bản án quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
 Căn cứ Bản án số 05/2016/DSST ngày 21/9/2016; Bản án số 06/2016/DSST ngày 26/9/2016; Bản án số 07/2016/DSST ngày 17/11/2016 và Bản án số 02/2017/DSST ngày 13/3/2017 của Toà án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; “ Xét xử về việc tranh chấp đất nông nghiệp.”.Và các Quyết định thi hành án số 92/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 11 năm 2016; Quyết định thi hành án số 93/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 11 năm 2016; Quyết định thi hành án số 194/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 01 năm 2017 và Quyết định thi hành án số 418/QĐ-CCTHADS ngày 16/5/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách;
Theo nội dung các Bản án, quyết định thi hành án nói trên thì hộ gia đình ông Nguyễn Duy Lạng và bà Đỗ Thị Lại, địa chỉ thôn : Thượng Đáp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương phải có nghĩa vụ thi hành án trả cho 05 hộ dân xã Nam Hồng diện tích quyền sử dụng đất nông nghiệp tương ứng với số tiên 112.000.000 đồng. Quá trình tổ chức Thi hành án gia đình ông Nguyễn Duy Lạng luôn tỏ thái đọ chây ỳ, chống đối nghĩa vụ thi hành án ngày 11/9/2019 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã tiến hành cưỡng chế kê biên diện tích 3.200 m2  đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng nuôi trồng thủy sản đào ao thả cá của gia đình ông Lạng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
Ngày 22/10/2021 Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã tổ chức họp trù bị tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với hộ gia đình ông Nguyễn Duy Lạng.Ấn định thời gian cưỡng chế vào 02 ngày 22/11/2021 và 23/11/2021. Sau nhiều lần động viên thuyết phục đến ngày 20/11/2021 hộ gia đình ông Nguyễn Duy Lạng đã tự nguyện giao tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định, vụ việc đã được giải quyết dứt điểm Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách không cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án./.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: