Sign In

Chi cục THADS huyện Nam Sách tổ chức cưỡng chế thi hành án vụ ông Nguyễn Thế Liệt, bà Trần Thị Cam và vụ việc ông Trần Văn Yên và bà Nguyễn Thị Vang

12/01/2022

Chi cục THADS huyện Nam Sách tổ chức cưỡng chế thi hành án vụ ông Nguyễn Thế Liệt, bà Trần Thị Cam và vụ việc ông Trần Văn Yên và bà Nguyễn Thị Vang
Nhằm thực hiện các mục tiêu về nhiệm vụ chuyên môn tổ chức thi hành án dân sự năm 2022. Ngày 29/12/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã ban hành các Quyết định cưỡng chế thi hành án và xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với 02 vụ việc:
1.Vụ ông Nguyễn Thế Liệt, bà Trần Thị Cam, địa chỉ: Thôn Trung Hà, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương phải thi hành án trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phả Lại, Hải Dương II và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là: ông Đỗ Văn Nhật, bà Trần Thị Định, địa chỉ:  Thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Theo nội dung Bản án số 04/2019/KDTM-ST ngày  23 tháng 9 năm 2019 tòa án nhân dân huyện Nam Sách; Quyết định sửa đổi, bổ sung Bản án sơ thẩm số 01/2019/QĐ-SĐBS ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã tuyên: Buộc ông Nguyễn Thế Liệt và bà Trần Thị Cam phải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và pháp triển nông thôn Việt Nam số tiền: Nợ gốc: 804.982.000 đồng; lãi trong hạn: 148.500.000 đồng; lãi quá hạn tính đến 23/9/2019 là : 665.317.168 đồng. Tổng cộng: 1.618.799.168đ (Một tỷ sáu trăm mười tám triệu bảy trăm chín mươi chín nghìn một trăm sáu mươi tám đồng)
Trường hợp ông Nguyễn Thế Liệt và bà Trần Thị Cam không thực hiện đúng việc thanh toán nợ theo thoả thuận trên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản  gắn liền  với đất tại  thửa số 197, tờ bản đồ số 01, diện tích 312m2, tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Quyền sử dụng đất nói trên thuộc sở  hữu của ông Đỗ Văn Nhật và  Trần Thị Định dùng để bảo đảm cho khoản vay của ông Nguyễn Thế Liệt và bà Trần Thị Cam.
2.Vụ ông Trần Văn Yên và bà Nguyễn Thị Vang, địa chỉ: thôn Linh Khê, xã Thanh Quang huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương. Theo nội dung Bản án số: 05/2020/DSST ngày 01/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, Bản án số 52/2020/DSPT ngày 16/12/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử tranh chấp phân chia di sản thừa kế tuyên buộc ông Trần Văn Yên và bà Nguyễn Thị Vang phải giao trả  cho ông Trần Văn Bang, địa chỉ: KDC Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương diện tích 161,2m2 đất ở trị giá 128.960.000 đồng thuộc thửa số 149, tờ bản đồ số 08, địa chỉ: xã Thanh Quang huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương và các tài sản gắn liền với đất.


Sau khi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách ban hành các Quyết định cưỡng chế thi hành án và thông báo cưỡng chế thi hành án đối với 02 vụ việc nói trên. Ngày 10/01/2022 Người phải thi hành án là ông Nguyễn Thế Liệt, bà Trần Thị Cam, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Đỗ Văn Nhật và bà Trần Thị Định đã tự thỏa thuận trả nợ cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Phả Lại - Hải Dương II vụ việc đã được thi hành xong các bên đương sự không còn khiếu nại việc thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách không cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.
Đối với vụ việc ông Trần Văn Yên và bà Nguyễn Thị Vang, địa chỉ: thôn Linh Khê, xã Thanh Quang huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương phải giao trả  cho ông Trần Văn Bang, địa chỉ: KDC Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương diện tích 161,2m2 đất ở trị giá 128.960.000 đồng thuộc thửa số 149, tờ bản đồ số 08, địa chỉ: xã Thanh Quang huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương và các tài sản gắn liền với đất. Ngày 12/01/2022 Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các Cơ quan liên quan tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Bang theo đúng quy định của pháp luật, vụ việc đã được gải quyết dứt điểm, buổi tổ chức cưỡng chế thành công được đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện đồng tình ủng hộ ./.

                                              Nguyễn Văn Tiền- Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Nam Sách
 
 
 
 
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: