Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương tổ chức cưỡng chế thi hành án.

25/11/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương tổ chức cưỡng chế thi hành án.
Để thi hành dứt điểm các Bản án số 16/2017/DSPT ngày 25/4/2017; Bản án số 18/2017/DSPT ngày 18/5/2017 của Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương và các Bản án số 03/2018/DSST ngày 30/5/2018; Bản án số 04/2018/DSST ngày 30/5/2018; Bản án số 05/2018/DSST ngày 31/5/2018; Bản án số 07/2018/DSST ngày 28/6/2018 của Toà án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Xét xử tranh chấp về diện tích đất nông nghiệp. Theo nội dung các Bản án trên thì hộ gia đình Nguyễn Duy Huy và bà Ngô Thị Sửu và các con, địa chỉ : thôn Thượng Đáp xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương phải có nghĩa vụ thi hành trả cho 8 hộ dân tại địa bàn xã Nam Hồng diện tích đất nông nghiệp đã chuyển đổi mục đích sử dụng tương ứng với số tiền 234.641.000 đồng và lãi suất chậm thi hành.
Quá trình tổ chức thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã phối hợp với với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã Nam Hồng, các cơ quan chức năng của huyện Nam Sách động viên thuyết phục gia đình ông Nguyễn Duy Huy và bà Ngô Thị Sửu tự nguyện thi hành án nhưng không có kết quả, vụ việc kéo dìa nhiều năm, khiếu kiện đông người gây bức xúc cho xã hội.
Ngày 15/11/2021 Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, các cơ quan liên quan tổ chức cưỡng chế thi hành án chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền của hộ gia đình ông Nguyễn Duy Huy và bà Ngô Thị Sửu cho người trúng đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc đã được giải quyết dứt điểm được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.


         

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: