Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương Công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ

17/11/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương Công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ
Sáng ngày 16/11/2021, Cục THADS tỉnh Hải Dương đã tiến hành Công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra toàn diện tại Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ. Tham dự buổi công bố có đầy đủ thành viên Đoàn kiểm tra và Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thư ký, Kế toán và Thủ quỹ của Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ.      
Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra và phân công đồng chí Trần Thị Hải Yến, thành viên Đoàn kiểm tra công bố toàn văn Quyết định kiểm tra số 1527/QĐ-CTHADS ngày 08/11/2021 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương và Kế hoạch số 1528/KH-ĐKT ngày 08/11/2021 của Đoàn kiểm tra về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ.
Sau khi nghe công bố xong Quyết định và Kế hoạch kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ báo cáo tóm tắt một số nội dung: việc chuẩn bị của Chi cục sau khi nhận được Quyết định và Kế hoạch kiểm tra; kết quả tổ chức thi hành án, trong đó lưu ý một số tuyến án theo yêu cầu của Tổng cục THADS và Cục THADS là án tín dụng ngân hàng, án có giá trị lớn, án tham nhũng kinh tế…; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác một cửa, hỗ trợ trực tuyến; việc sử dụng các phần mềm.. Ngoài ra, đồng chí Trưởng đoàn cũng yêu cầu Chi cục báo cáo thêm về tình hình cơ sở vật chất của đơn vị, các kiến nghị đề xuất với Cục THADS tỉnh và Đoàn kiểm tra.
Đồng chí Phạm Thị Bích Huệ - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của đồng chí Trưởng đoàn.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn kết luận: Kiểm tra là một trong các phương thức lãnh đạo, quản lý, là dịp để nhìn nhận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi cục trong năm 2021. Thông qua công tác kiểm tra để biết được những ưu điểm, những mặt tốt để tiếp tục phát huy, đồng thời cũng phát hiện những khiếm khuyết, hạn chế, sai phạm để khắc phục kịp thời. Việc kiểm tra phải thực chất, đánh giá đúng kết quả thực hiện của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu Đoàn kiểm tra chấp hành đúng kỷ luật kỷ cương về phát ngôn, cung cấp thông tin, triển khai việc kiểm tra khoa học, đúng kế hoạch. Đối với Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ, yêu cầu lãnh đạo, công chức của đơn vị bố trí địa điểm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách để phục vụ công tác kiểm tra.
Các thành viên Đoàn kiểm tra và Lãnh đạo, công chức Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ nhất trí cao với kết luận của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra.
Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra tại Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ trong 03 ngày, kể từ ngày 16/11/2021 đến ngày 18/11/2021.

                                                                                                            Trần Thị Hải Yến- Phòng KTGQKNTC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: